toggle menu

Vernietiging overeenkomst vanwege misleiding

Als je een overeenkomst hebt gesloten met het Nederlandse Drinkwater Instituut, dan kun je deze op bepaalde gronden nog vernietigen. Deze brief kun je gebruiken om zo'n overeenkomst te vernietigen.

VoorbeeldbriefGeachte heer of mevrouw,

Op sloten wij een overeenkomst voor een kraanwaterzuiveraar. Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst vernietig op grond van misleiding.

Wat is het probleem?

U heeft mij voordat ik de overeenkomst sloot informatie verstrekt. Deze informatie blijkt niet juist te zijn. Zo stelt u dat de zuiveraar chloor, fluoride en andere (gevaarlijke) stoffen uit het drinkwater filtert. Deze stoffen blijken helemaal niet in het drinkwater te zitten. Als ik wel de juiste informatie had gekregen, dan had ik de overeenkomst niet gesloten. 

Wat verwacht ik van u?

Bij deze vernietig ik daarom de overeenkomst. Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per  binnen twee weken.

(Heb je al betaald? Dan kun je de volgende zin toevoegen:)

Daarnaast verzoek ik u om terugbetaling van het door mij betaalde bedrag van  euro binnen veertien dagen.

(De volgende alinea kun je naar keuze toevoegen:)

Met vriendelijke groet,

Ook interessant