Vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling bijvoorbeeld omtrent de identiteit van de leverancier

Heeft u een product gekocht of een abonnement afgesloten en blijkt u bij een andere firma aangesloten dan u heeft afgesproken? Stuur deze voorbeeldbrief om de overeenkomst te vernietigen wegens dwaling.

Voorbeeldbrief

Afzender:

Aan:

Betreft: vernietiging koopovereenkomst wegens dwaling

Geachte heer/mevrouw,

heb ik bij u een bij u gekocht/afgesloten, terwijl ik ten onrechte door uw verkoper/callcenter in de veronderstelling was gebracht dat ik met de firma een overeenkomst sloot. Dat accepteer ik niet. Ik heb niet met u, maar met het andere bedrijf willen contracteren. Ik voel me misleid en heb in elk geval gedwaald bij het kopen van het product / het afsluiten van het abonnement. Omdat ik op het moment dat de overeenkomst werd gesloten een onjuiste voorstelling van zaken had, heb ik het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te vernietigen.

Ik vernietig derhalve bij deze de overeenkomst.

?

?

?

Met vriendelijke groet,

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief die u ook per fax of mail mag versturen ***

© mr. Pim de Vos, De Vos & Partners Advocaten, Amsterdam, september 2009.

Ook interessant

Het gaat hierbij niet om het bedrag waarvoor reeds producten of diensten zijn geleverd.

Verwijderen wat niet van toepassing is. Deze bevestiging vragen dient er toe dat u zonodig een herinnering kunt sturen en dat u weet dat uw klacht is ontvangen.

Indien van toepassing; als u bij een telefoonabonnement een toestel hebt gekregen, moet dat terug. Bij een kabelaansluiting zult u de modem of set up box moeten retourneren.