toggle menu

Verwijderen uit adressenbestand

Gebruik onderstaande brief om te zorgen dat bedrijven, instellingen en instanties uw gegevens uit hun adressenbestand verwijderen

Voorbeeldbrief

Geachte heer, mevrouw,

In uw adressenbestand heeft u gegevens opgenomen die op mij betrekking hebben. Ik verzoek u deze gegevens uit uw bestand te verwijderen.

-

-

-

Wilt u deze gegevens binnen twee weken verwijderen? Graag ontvang ik hiervan een schriftelijke bevestiging.

Hoogachtend,

Ook interessant