toggle menu

Voorbeeldbrief Anw-hiaatverzekering

Het televisieprogramma Radar besteedde op 9 september 2019 aandacht aan een ANW-hiaatverzekering die voortijdig stopt met uitkeren. Dit is in strijd met de eigen polisvoorwaarden van de verzekering. Zie je bijvoorbeeld dat je uitkering stopt op 65 jaar, maar volgens de polisvoorwaarden heb je recht op een uitkering tot je eerste AOW ontvangt of tot 67 jaar, dan is het tijd om een brief te sturen naar je verzekeraar.

Voorbeeldbrief

Betreft: bezwaar tegen voortijdig stopzetten van mijn verzekering met polisnummer  op naam van .

Beste verzekeraar,

Ik heb bij u een verzekering afgesloten met polisnummer en ik denk dat mijn uitkering te vroeg gestopt is. Ik ontvang niet op 65 jaar mijn AOW, maar pas met . In de polisvoorwaarden staat expliciet opgenomen dat de uitkering voortduurt tot overlijden of tot de eerste van de maand waarin ik recht krijg op AOW-pensioen of de leeftijd van 67 jaar bereik. Een helder beding, waar geen onduidelijkheid over bestaat. Ik wil u dus verzoeken mijn uitkering door te laten lopen tot (datum invullen wanneer je voor het eerst AOW-krijgt).

Indien u uw standpunt handhaaft, dan is dit beding in uw polisvoorwaarden onduidelijk en onhelder geformuleerd. Ik doe dan een beroep op het contra proferentem beginsel ex. art. 6:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek oftewel de meest gunstige uitleg.

Ik verzoek u mij binnen 14 dagen na heden schriftelijk te bevestigen dat mijn aanspraken onder de bestaande verzekeringsvoorwaarden erkent en zal respecteren en dat mijn uitkering weer doorloopt. Indien u mij niet binnen genoemde termijn bericht dat de huidige polisvoorwaarden onverminderd van kracht blijven stel ik u – voor zover nodig – in gebreke en zal ik mij bezinnen op rechtsmaatregelen.

Met vriendelijke groet,

Ook interessant