toggle menu

Voorbeeldbrief compensatie bij vliegvertraging (Nederlands)

Heb je vertraging opgelopen tijdens een vliegreis en wil je daarvoor compensatie aanvragen? Gebruik dan onderstaande voorbeeldbrief. Die is in Nederland opgesteld.

Voorbeeldbrief

AANTEKENEN/PER GEWONE POSTAan

Onderwerp: vergoeding vlucht

Geachte heer, mevrouw,

Op zou ik vliegen / heb ik gevlogen met uw maatschappij van naar onder vluchtnummer(s) . Deze vlucht is   .

Op grond van artikel 7 van de Europese Verordening 261/2004 is de luchtvaartmaatschappij een vergoeding verschuldigd als een vlucht vertraagd, geannuleerd of overboekt is. Deze verordening is van toepassing op reizigers die vanuit een EU-land vertrekken en voor reizigers die van buiten de EU met een Europese luchtvaartmaatschappij naar een EU-land reizen. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport is er geen sprake van buitengewone omstandigheden waardoor geen vergoeding verschuldigd is.

Deze alinea kunt u meenemen indien u extra kosten heeft gemaakt: Naast deze financiële compensatie bij , heb ik op grond van de Verordening 261/2004 ook recht op verzorging ter plaatse. Als gevolg van de heb ik de volgende kosten gemaakt met een totaalbedrag van

De rechtstreekse afstand van mijn vlucht is meer dan kilometer. Ik heb dan ook recht op een financiële compensatie van .

Ik verzoek u, en zo nodig sommeer ik u, om € binnen een termijn van 14 dagen over te maken op het rekeningnummer: t.n.v.  o.v.v. 'vergoeding vlucht'. Indien u niet binnen veertien dagen betaalt, ben ik genoodzaakt nadere stappen te ondernemen. De kosten die ik hiervoor maak zijn voor uw rekening. Ik ga er echter vanuit dat het niet zo ver hoeft te komen. 

Met vriendelijke groet,


Bijlagen:
-    Kopie vliegticket
-    Kopie gemaakte kosten (bonnetjes, facturen e.d.)

Ook interessant