Voorbeeldbrief: geld terugeisen GO Sharing

Naar aanleiding van het item dat Radar maakte over de klachten die gaan over de GO Sharing deelscooters bieden wij deze voorbeeldbrief aan.  Mocht je een geldig tegoed bij GO Sharing hebben en is GO Sharing plotseling uit jouw stad vertrokken, dan kun je bij GO Sharing je geld terugvragen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van de onderstaande voorbeeldbrief. Je kunt de brief sturen naar [email protected] en per post in de vorm van een aangetekende brief. Bewaar een kopie voor uzelf.  Mocht GO Sharing na deze brief weigeren om je geld terug te geven en wil je verdere actie ondernemen, raadpleeg dan altijd eerst een jurist. 

Voorbeeldbrief

Voorbeeldbrief

Geachte heer/mevrouw,

heb ik via de GO Sharing app een pakket aangeschaft. Op basis hiervan ontving ik voor bij deze brief.

. Dat werd ook aangegeven in de GO Sharing app. 

Hier kunt u omschrijven wanneer en hoe GO Sharing aan u heeft medegedeeld dat de scooters niet meer beschikbaar zijn in uw stad, of hoe en wanneer u erachter kwam dat de scooters niet meer beschikbaar zijn in uw stad bijvoorbeeld: “Op [datum] ontving ik van GO Sharing een e-mail dat de scooters per [datum] niet meer beschikbaar zijn in [stad]. De scooters zijn vervolgens ook daadwerkelijk verwijderd.” Als de scooters al eerder niet meer beschikbaar waren, kunt u dat hier ook benoemen.

. Mocht u hier niet tijdig aan voldoen, dan ontbind ik hierbij reeds nu voor alsdan de overeenkomst met GO Sharing.

ten name van . Mocht GO Sharing zich wensen te beroepen op artikel 4.4. van haar algemene voorwaarden, deze bepaling vernietig ik bij deze omdat de bepaling onredelijk bezwarend is. 

Indien GO Sharing blijft weigeren om aan haar verplichtingen te voldoen, ben ik voornemens om een melding te doen bij de Consumentenautoriteit en acht ik mij vrij zonder verdere aankondiging rechtsmaatregelen te treffen. Ik ga er echter van uit dat het zover niet zal komen. Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt verstuur ik deze per aangetekende post en per e-mail.

Volledigheidshalve behoud ik mij alle rechten en weren voor.

Hoogachtend,


 

Ook interessant