Voorbeeldbrief: Isolatieparels uit spouwmuur

In de Radar-uitzending van 6 maart 2023 wordt er gekeken naar EPS-parels, een soort balletjes van piepschuim, die loskomen uit spouwmuren die niet goed gedicht zijn. Deze balletjes zorgen voor veel overlast en zijn bovendien niet goed voor het milieu. Heb jij je woning laten isoleren door een isolatiebedrijf en heb je last van deze EPS-parels of zijn er andere materialen die loskomen en wil je bezwaar maken? Dan kan je onderstaande voorbeeldbrief in te vullen en op te sturen naar het bedrijf in kwestie.

VoorbeeldbriefGeachte ,

Op heb ik een overeenkomst gesloten met uw bedrijf voor het isoleren van de spouwmuren van mijn woning met . De werkzaamheden daarvoor zijn op door uw bedrijf uitgevoerd.

Nadat de werkzaamheden waren uitgevoerd heb ik tot mijn schrik moeten vaststellen dat uit de spouwmuur waait. Het hoeft geen betoog dat ik daardoor schade lijdt. De isolatie van de spouwmuur wordt daardoor waarschijnlijk ondeugdelijk en bovendien wordt de omgeving van mijn woning vervuild door .

Ik heb begrepen dat het wegwaaien van mogelijk wordt veroorzaakt omdat de spouwmuur aan de bovenzijde is geopend. U heeft mij daarvan echter niet, althans volstrekt onvoldoende, op de hoogte gesteld. Als deskundige op het gebied van de isolatie van spouwmuren rust op u een informatieplicht met betrekking tot de voorwaarden waaronder de spouwmuren van mijn woning succesvol kunnen worden geïsoleerd. Daaraan heeft u echter niet voldaan. Indien u mij voor het aangaan van de overeenkomst volledig had geïnformeerd, dan was ik de overeenkomst met u niet aangegaan. 

Voor zover nodig vernietig ik hierbij de overeenkomst op grond van dwaling. Ik stel u bovendien aansprakelijk voor de schade die ik als gevolg van dit een en ander lijdt en nog zal lijden. Ik zal op korte termijn contact met u opnemen om samen te onderzoeken of een minnelijke regeling van deze klacht en de daaruit volgende schade mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,

Ook interessant