Voorbeeldbrief: Terugvordering commissie Catawiki

Heb jij ooit een product gekocht via het veilingplatform Catawiki? Dan heeft het bedrijf, door vooraf onvoldoende informatie te geven, onrechtmatig commissiekosten in rekening gebracht aan de verkoper. Gebruik onderstaande voorbeeldbrief om de commissie terug te vorderen.

Bekijk de uitzending over Catawiki en lees het stappenplan.​​​​​​​

Voorbeeldbrief

Geachte heer, mevrouw,

Op  heb ik via Catawiki het volgende product gekocht:  voor een bedrag van . Voor de bemiddeling door Catawiki heb ik 9% commissie betaald. Dit komt neer op een bedrag van .

Catawiki bemiddelt voor mij in de zin van artikel 7:425 BW. Door de uitzending van Radar over Catawiki op 12 april 2021 ben ik erachter gekomen dat Catawiki niet enkel heeft bemiddeld voor mij, als consument, maar ook voor de verkoper. Op grond van artikel 7:417 lid 2 en artikel 7:427 van het Burgerlijk Wetboek (BW) had ik hier als consument vooraf expliciet schriftelijke toestemming voor moeten geven. Dat heb ik niet gedaan. Aangezien Catawiki zich niet aan deze wettelijke regel houdt, vorder ik op grond van artikel 7:417 lid 3 BW het door mij betaalde loon (commissie) van  terug.

Ik verzoek u er zorg voor te dragen dat dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief is teruggestort op rekening  Laat u na om (tijdig en volledig) op dit verzoek te reageren, behoud ik mij het recht voor tot het treffen van (nadere) (rechts)maatregelen. De hiermee gemoeide kosten komen voor uw rekening.

Met vriendelijke groet,


Ook interessant