Wel overeenkomst, maar voldaan aan alle verplichtingen dus geen schuld

Heeft een onterechte vordering van bijvoorbeeld een incassobureau ontvangen? Stuur deze brief (met bijbehorende bewijsstukken) om het bedrag terug te laten vorderen.

Voorbeeldbrief

Wel overeenkomst, maar voldaan aan alle verplichtingen dus geen schuld

Aan:

Betreft: voldaan aan betalingsverplichtingen

Referentie:

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van bovengenoemde correspondentie van uw kant bericht ik u als volgt.

Voor zover ik kan nagaan heb ik aan al mijn betalingsverplichtingen tegenover uw opdrachtgever voldaan. Bewijsstukken van betaling zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.

Als u de vordering desalniettemin handhaaft, zie ik graag de onderliggende stukken die bewijzen dat ik niet aan al mijn betalingsverplichtingen heb voldaan tegemoet.

Deze alinea slechts indien van toepassing:

Overigens ben ik niet gediend van de intimiderende toon van uw correspondentie, die overigens ook in strijd is met de gedragscode van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen) . Daarin is voorgeschreven dat debiteuren uitsluitend op gepaste wijze benaderd worden zonder dat bedreigende en/of intimiderende methoden worden gebruikt. Ik verzoek u derhalve uw toon te matigen en op correcte  wijze te communiceren.

Ik ga er vanuit dat deze kwestie hiermee afgedaan is, dan wel dat ik binnen een week na heden van u de bewijsstukken ontvang waaruit blijkt dat en waarom ik toch iets verschuldigd ben.

Met vriendelijke groet,

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief die u ook per fax of mail mag versturen ***

© mr. Pim de Vos, De Vos & Partners Advocaten, Amsterdam, september 2009.

Ook interessant