Radar

toggle menu

Reactie Zilveren Kruis Achmea (Achtergrond)

V: Voor veel ouderen zijn fysiotherapie, reumakuurbehandelingen,
herstellingsoorden en vergoeding voor hulpmiddelen belangrijk, dat weet
u als zorgverzekeraar toch ook?


A: Wat voor welke groep verzekerden belangrijk is, is vooral individueel
bepaald. Het is inderdaad zo dat reumakuurbehandelingen en hulpmiddelen
(evenals bijvoorbeeld vergoeding bij ziekenvervoer) vooral door ouderen worden
afgenomen. Dit betekent echter niet dat alle ouderen hier behoefte aan
hebben.

V: Waarom heeft u de aanvullende polisvoorwaarden aangepast en
vergoedingen voor deze zaken versoberd of geheel verwijderd?

A: Achmea Zorg bekijkt ieder jaar hoe groot de groep gebruikers is die van
bepaalde vormen van zorg gebruik maakt, wat die kosten en wat het oplevert.
Daarbij kijken we ook naar de vraag van verzekerden aan bepaalde nieuwe
vormen van zorg, wat die kosten en wat de verwachte effecten daarvan zijn.
Wij willen de kosten van de zorg betaalbaar houden en zoveel mogelijk
mensen verzekeren van goede zorg. Daarom hebben wij voor 2008 bijvoorbeeld
besloten het onbeperkte aantal fysiotherapiebehandelingen in onze
aanvullende verzekering met vier sterren voor mensen zonder medische
indicatie in te perken tot 27. Dit met name omdat wij zagen dat er een
wildgroei aan fysiotherapiebehandelingen aan het ontstaan was, sinds er voor
fysiotherapie geen verwijzing meer nodig is van de huisarts.

Verantwoordelijkheid
Zoals u weet betalen we allemaal aan de zorgkosten mee in de vorm van premies, dus wij hebben als zorgverzekeraar de verantwoordelijkheid om die kosten zoveel mogelijk in de hand te houden. Mensen die op basis van een medische indicatie onbeperkte fysiotherapie nodig hebben, krijgen die ook. Mensen zonder chronische klachten moeten voldoende hebben aan 27 behandelingen per jaar (dit betekent om de week naar de fysiotherapeut, of een half jaar iedere week).

V: Waarom vergoedt u nu wel besnijdenis op religieuze gronden,
lactatiekundige zorg en geboorteTENS?


A: Besnijdenis op religieuze gronden werd al vergoed als dit in een
gecertificeerde kliniek gebeurt, dat is niets nieuws. Verder vergoeden wij
lactatiekundige zorg en de geboortetens omdat hier vraag naar is vanuit
onze verzekerden en dit op termijn bovendien kostenbesparend werkt, voor
ons en voor de maatschappij.

V: Beschouwt u ouderen als een risicogroep en is er daarom nu sprake van een medische selectie voor het 4 sterren pakket?

A: De medische selectie in het vier sterren pakket geldt voor iedereen; niet
specifiek voor ouderen. Je kunt dan ook niet stellen dat wij ouderen als
risicocategorie zien.

V: Is het niet logischer om alle zaken waar ouderen niets aan hebben uit
de aanvullende verzekering te halen en deze mensen juist die zorg te
bieden die ze wel nodig hebben?


A: Voor ons niet; ons systeem gaat uit van solidariteit en er zijn genoeg
50-plussers die nog in een gezinssituatie zitten met kinderen. Zorgbehoefte
is toch veelal individueel bepaald, je kunt niet zeggen dat alle ouderen
behoefte hebben aan reumakuren.
Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant