Radar

toggle menu

Woningmarkt op slot door nieuwe regeling

Mensen met een inkomen boven de ¤ 33.614 bruto per jaar kunnen niet meer in sociale huurwoningen terecht. Ze blijven noodgedwongen in hun huis omdat ze teveel verdienen om iets anders te huren en te weinig verdienen om iets te kopen. De vrije huursector is niet altijd een alternatief, want dat is voor veel woningzoekende onbetaalbaar.

Europese Commissie
De toegang van huishoudens met een jaarinkomen van meer dan ¤ 33.164 tot sociale huurwoningen is sinds 1 januari 2011 beperkt. Woningcorporaties mogen sindsdien nog maar maximaal 10% van alle vrijkomende woningen met een huur onder de ¤ 652,52 toewijzen aan deze huishoudens. Begrijpelijkerwijze zullen zij die grotendeels reserveren voor de zogenoemde urgentiegevallen (gezondheid of scheidingen). De nieuwe toewijzingsregels zijn het gevolg van een beschikking van de Europese Commissie (EC) vanwege staatssteun aan woningcorporaties. Deze regel zorgt er voor dat er na verwachting 650.000 gezinnen tussen wal en schip dreigen te vallen.

Gevolgen
Een ouder echtpaar van 75 jaar wilt graag verhuizen naar een kleinere eengezinswoning omdat het huis waar ze nu wonen te groot is. Het echtpaar verdient net iets te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. De vrije sector is te duur en een hypotheek krijgen ze niet vanwege hun leeftijd. Noodgedwongen blijven ze in hun grote eengezinswoning wonen met vijf kamers. Terwijl een jong stel van 30 jaar graag ruimer wilt gaan wonen om een gezin te stichten. Maar ook zij verdienen net te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Huren in de vrije sector is geen optie want dat kunnen zij niet betalen. Een hypotheek krijgen lukt net maar voor dat geld kunnen zij geen huis kopen in de stad waar ze nu wonen. Noodgedwongen blijven ze in hun kleine appartement zitten met één slaapkamer. De woningmarkt zit op slot omdat mensen niet het geld hebben om te verhuizen.

Tweede Kamer
Ook binnen de Tweede Kamer groeit het besef dat door de inkomensgrens veel mensen buiten de boot vallen. Ze eisen dat minister Donner terug gaat naar Brussel om de inkomensgrens te verhogen. Minister Donner blijft voet bij stuk houden dat het niet mogelijk is. Kamervragen van Groenlinks, SP, PVDA en VVD leveren weinig op. En ook de motie van de SP dat minister Donner terug naar Brussel moet werd  aangenomen door een Kamermeerderheid maar de minister legde dit besluit naast zich neer.

Woningcorporaties
Behalve de Tweede Kamer maken ook maatschappelijke organisaties zich ernstig zorgen over  de gevolgen van dit nieuwe beleid. Aedes, koepel van Woningcorporaties en de Woonbond gaven onderzoeksbureau RIGO opdracht om onderzoek te doen. Uit dat onderzoek blijkt dat een grote groep mensen met middeninkomens tussen wal en schip raakt door het nieuwe toewijzingsbeleid. Zij komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl hun inkomen in grote delen van Nederland ontoereikend is voor een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector.

Europa
Europarlementariër Dennis de Jong van de SP heeft een gesprek gehad met de bevoegde eurocommissaris Almunia. De commissaris is heel duidelijk geweest, hij wilt absoluut niet moeilijk doen. Ook hij ziet dat de regeling problemen oplevert in Nederland. Het zit eurocommissaris Almunia ook dermate hoog dat hij overal de schuld van krijgt terwijl hij openstaat voor een eventuele nieuwe regeling. Daarom heeft hij ook een delegatie van vijf Kamerleden uitgenodigd in Brussel om dit direct van hem te vernemen.

Minister Donner
Minister Donner blijft volhouden dat het niet zinvol is om naar Brussel te gaan om te vragen of de inkomensgrens omhoog kan. De minister is bang dat als de inkomensgrens omhoog gaat dat de regels ook verscherpt zullen worden en hij is bang dat Nederland er dan slechter van af komt. De minister heeft alle woningcorporaties gevraagd om aan te geven tegen welke problemen zij aan lopen. Aan de hand van dit onderzoek gaat minister Donner kijken welke stappen hij kan ondernemen.

Lees ook

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant