toggle menu

10.000 privacyklachten ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens

10.000 privacyklachten ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens

Bijna 10.000 mensen hebben het afgelopen halfjaar een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zo meldt de toezichthouder in een rapportage.

Sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Mensen die vermoeden dat hun persoonsgegevens verwerkt zijn op een manier die in strijd is met de privacywet bij de AP kunnen klagen. In de afgelopen zes maanden namen 22.679 mensen en organisaties contact op met de AP, van wie 9661 een klacht indienden.

Meeste klachten over privacyrechten

De meeste klachten (32 procent) gaan over privacyrechten, zoals het recht op inzage en op verwijdering van informatie. Veel organisaties vragen bijvoorbeeld om een kopie van een identiteitsbewijs voordat ze gegevens willen verwijderen, maar dat mag in veel gevallen niet. Ook klagen mensen (15 procent) als er meer gegevens worden gevraagd dan noodzakelijk, zoals het moeten opgeven van je BSN-nummer bij het aanmaken van een account bij een brillenwinkel of rijschool. 12 procent van de klachten gaat over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Sector zakelijke dienstverlening scoort het slechtst

Van alle klachten was 41 procent gericht tegen zakelijk dienstverleners, waarmee dit in de rapportage de slechts presterende sector is. Het gaat dan bijvoorbeeld over detailhandel- en nutsbedrijven. Erna volgen de IT-sector (12 procent) en de overheid (10 procent).

Quote
Goed dat mensen het er niet bij laten zitten, maar het is ook een reden tot zorg
Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen

'Ik vind het bemoedigend dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door bij de AP een klacht in te dienen', aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP. 'Goed dat mensen het er niet bij laten zitten. Daarmee geven ze een serieus signaal af aan een organisatie zodat andere mensen niet in dezelfde situatie terecht komen. Tegelijkertijd is dit een reden tot zorg. Er moet nog veel gebeuren.'

Maatregelen of sancties voor overtreder

Als een klacht gegrond is, dringt de AP bij de overtreder aan op maatregelen. In het ergste geval stelt de organisatie onderzoek in of legt zij sancties op. Op dit moment lopen er 11 onderzoeken. Van de 9661 ontvangen klachten, is 56 procent behandeld en afgesloten.

Bron: ANP

Ook interessant