54% uitkeringsontvangers wil of kan niet werken

54% uitkeringsontvangers wil of kan niet werken

Ruim de helft van de uitkeringsontvangers die vorig jaar niet werkten, kon of wilde ook niet werken. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgezocht op basis van nieuwe cijfers, die op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt.

Nederland telde vorig jaar 1,1 miljoen niet-werkenden van 15 tot 65 jaar met een sociale uitkering. Van deze groep gaf 54 procent aan niet te kunnen of willen werken.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het gaat dan voornamelijk om mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarvan zei een ruime meerderheid niet in staat tot werk te zijn. Van de niet-werkende bijstandsontvangers wilde of kon 47 procent niet werken. In de WW wilden de meeste mensen wel opnieuw aan de slag.

Naast de 1,1 miljoen mensen met een uitkering die niet werkten, waren er ook nog 363.000 mensen mét een uitkering die in 2016 wel werkten. Dit gaat dan bijvoorbeeld om mensen die meerdere banen hadden en één baan kwijt zijn geraakt en daarvoor een WW-uitkering ontvangen. Ook kunnen mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard in deeltijd werken.

Bron: ANP

Ook interessant