Aanpak thuiszittende schoolkinderen

Aanpak thuiszittende schoolkinderen

Opnieuw wordt er actie ondernomen om leerplichtige kinderen die thuiszitten naar school te krijgen. Staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid) tekenen maandag het zogeheten Thuiszitterspact.

Het pact wordt gesloten samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Veiligheid en Justitie en de brancheorganisaties van het basis- en voortgezet onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad. Op de top worden afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. Doel is te komen tot een sluitende aanpak, waardoor er geen kinderen meer tussen wal en schip vallen.

10.000 kinderen thuis

Afgelopen schooljaar zaten een kleine 10.000 leerlingen voor kortere of langere tijd thuis. Dat kwam bijvoorbeeld doordat kinderen langdurig spijbelden, omdat het te lang duurde voordat er specifieke plekken in het onderwijs voor hen beschikbaar kwamen, omdat er thuis problemen waren of omdat er ingewikkeld maatwerk geboden moest worden door zorg en onderwijs.

Bron: ANP

Ook interessant