Aantal gepensioneerden stijgt minder hard

Aantal gepensioneerden stijgt minder hard

Het aantal gepensioneerden neemt niet meer zo snel toe. Daarmee blijft ook het aandeel gepensioneerden onder de bevolking stabiel. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over 2018. Het CBS verklaart de ontwikkeling door de verhoging van de AOW-leeftijd en de versobering van vroegpensioenregelingen.

In 2018 waren in Nederland bijna 3,16 miljoen mensen gepensioneerd. Een jaar daarvoor waren dat er ongeveer 10.000 minder. In 2005 was de jaarlijkse toename van gepensioneerden nog ruim vijf keer zo groot. Door de steeds kleinere stijging van het aantal gepensioneerden schommelt het aandeel van deze groep in de bevolking al sinds 2011 rond 18 procent.

Vooral het aandeel 55- tot 65-jarigen die met pensioen zijn, neemt steeds meer af. Vorig jaar was minder dan 6 procent van deze groep met pensioen. In 2006 was dat 19 procent. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers was in 2018 65 jaar.

Radar Radio: voorbereidingen voor pensioen

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die in de nabije toekomst pensioneren, weinig voorbereidingen treffen voor hun leven als gepensioneerde. In de radio-uitzending van 14 september werd hier uitgebreid aandacht aan besteed. Bekijk het fragment hier

Bron: ANP 

Ook interessant