toggle menu

Aantal pensioenfondsen daalt verder

Aantal pensioenfondsen daalt verder

Het aantal pensioenfondsen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) telt er momenteel 268. Twintig jaar geleden waren dat er nog bijna vier keer zoveel. Dat komt vooral doordat steeds minder bedrijven een eigen pensioenfonds hebben.

Pensioenfondsen die besluiten te fuseren, of hun bezittingen en verplichtingen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder, doen dat volgens DNB meestal omdat de toekomstbestendigheid in het geding is. Vaak speelt daarbij een combinatie van factoren, zoals stijgende kosten, strengere regels, een benarde financiële positie en een dalend aantal actieve deelnemers.

DNB verwacht dat de komende tijd meer pensioenfondsen noodgedwongen de krachten zullen bundelen. Er zijn nu al 45 fondsen die bij de toezichthouder hebben aangekondigd dat zij ermee stoppen. DNB heeft dit jaar nog eens 22 kwetsbare fondsen verzocht een actieplan op te stellen.

Ook voor de financiële crisis toesloeg, was het aantal pensioenfondsen al aan het afnemen. DNB spreekt van een redelijk gelijkmatige daling. Zo waren er in 1997 nog bijna duizend bedrijfspensioenfondsen. Tien jaar geleden was dat aantal gedaald tot iets meer dan zeshonderd. Daarvan zijn er nu minder dan tweehonderd over.

Veel van die verdwenen bedrijfspensioenfondsen zijn opgegaan in bedrijfstakpensioenfondsen. Sinds vorig jaar is het daarnaast mogelijk aansluiting te zoeken bij een algemeen pensioenfonds waarin meerdere werkgevers of bedrijfstakken hun pensioenregelingen hebben ondergebracht. Verder hebben verzekeraars een deel van de pensioenmarkt overgenomen.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant