ACM legt Volkswagen maximale boete op vanwege sjoemeldiesels

ACM legt Volkswagen maximale boete op vanwege sjoemeldiesels

Volkswagen moet een boete van 450.000 euro betalen voor oneerlijke handelspraktijken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde die maximale boete op aan de Duitse automaker vanwege misleiding van consumenten. VW stelde dat zijn dieselmotoren milieuvriendelijk waren, maar in werkelijkheid manipuleerde het bedrijf de resultaten van emissietests door middel van verboden software.

De ACM was vorig jaar door de Consumentenbond gevraagd Volkswagen te onderzoeken. Daaruit kwam naar voren dat VW consumenten van 2009 tot en met 2015 misleidde. Kopers van de betreffende diesels van VW, Audi, Skoda en Seat hadden mogelijk een andere keuze gemaakt als ze wel alle informatie hadden gehad.

Naast misleiding heeft VW ook in strijd gehandeld met de eisen van professionele toewijding. Ook loog het bedrijf dat zijn auto's voldeden aan de toelatingseisen voor de Europese markt. De ACM kan echter maar één boete opleggen omdat alle overtredingen terug te voeren zijn op het gebruik van manipulatiesoftware.

Consumentenbond tevreden met beslissing

De Consumentenbond is tevreden met de beslissing van de ACM en hoopt dat Volkswagen nu ook in Europa wil praten over compensatie voor consumenten. 'Volkswagen houdt zich al jaren van de domme en beweert in Europa niets verkeerd te hebben gedaan', stelt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. 'Met de uitspraak van de ACM hebben consumenten, en wij, munitie om Volkswagen te bewegen tot een compensatieregeling.'

De Consumentenbond beraadt zich op volgende stappen. Daarvoor werkt de bond samen met Europese zusterorganisaties die verenigd zijn in de Europese koepelorganisatie BEUC. Directeur Monique Goyens van die organisatie roept toezichthouders in andere landen ook op VW te onderzoeken. 'Volkswagen moet hier niet mee weg kunnen komen.'

Volkswagen kreeg al eerder boetes in diverse landen, waarbij de miljardenboete in de Verenigde Staten het hardst aantikte. In de VS trof de automaker ook een schikking met gedupeerde kopers.

Bron: ANP

Ook interessant