toggle menu

AFM: Consument onvoldoende geïnformeerd over variabel pensioen

AFM: Consument onvoldoende geïnformeerd over variabel pensioen

Nog niet alle pensioenuitvoerders gaan goed om met de Wet verbeterde premieregeling waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van eigen onderzoek. Volgens de AFM ontbreekt het met name aan de informatievoorziening en begeleiding voor klanten.

De Wet verbeterde premieregeling is in 2016 ingevoerd en moet het mogelijk maken om te kiezen voor een variabel pensioen. Met een variabel pensioen kun je een deel van het opgebouwde kapitaal doorbeleggen. Zo’n variabel pensioen stijgt en daalt met de markt en rente.

In 2017 kozen 900 mensen voor een variabel pensioen. Verwacht wordt dat dit aantal sterk zal stijgen. Maar dan moeten de huidige pensioenuitvoerders die dit aanbieden wel hun keuzebegeleiding verbeteren vindt de AFM.

Complexe keuzes

De toezichthouder vindt het vooral belangrijk dat klanten goed begrijpen wat de belangen en gevolgen zijn van de complexe keuzes die ze moeten maken. Dat gebeurt nog te weinig bij de 22 pensioenfondsen die zijn onderzocht. Er is geen afgebakende doelgroep voor de variabele pensioenen. Hierdoor zijn verzekeraars niet altijd zeker dat alleen de consumenten die op de hoogte zijn van de risico’s kiezen voor zo’n pensioen.

Verhoog je pensioen met deze 8 tips

Vanwege de verspreiding van het verwachte rendement over de uitkeringsfase ontvangen deelnemers na het eerste jaar een extra hoge uitkering. Hierdoor krijgt de klant geen goed beeld over de hoogte van de uitkering in de toekomst. Zo kan de uitkering in een jaar stijgen met vijftien procent, maar het bedrag kan ook dalen. De AFM vindt dat die hoge uitkering in het eerste jaar lijkt op het verleiden van de consument.

Keuzevrijheid

'Wij zijn voor keuzevrijheid, maar niet op deze manier', zegt Merel van Vroonhoven, AFM-bestuursvoorzitter, in het jaarverslag van de AFM. De toezichthouder vindt dat ontwerpfouten bij de variabele pensioenen niet moeten meegroeien maar voorkomen dienen te worden. Gebeurt dat niet, dan kunnen er in de toekomst grotere problemen optreden.

Waarom is het partnerpensioen lager dan dat je verwacht?

Keuzevrijheid past bij de veranderende arbeidsmarkt en toenemende individualisering, maar het moet wel samengaan met goede begeleiding. De sector moet daarvoor haar verantwoordelijkheid nemen vindt de AFM.

Bronnen: AFM / am: / Financieel Dagblad

Ook interessant