Afschrijvingslijst voortaan op verzekeringskaart

Afschrijvingslijst voortaan op verzekeringskaart

Verzekeraars gaan een link naar de afschrijvingslijsten plaatsen op de verzekeringskaarten van reis-, inboedel- en recreatiewoningverzekeringen. Zo wordt de informatie over de hoogte van de vergoedingen transparanter.

Het Verbond van Verzekeraars heeft alle leden die deze verzekeringen aanbieden gevraagd de afschrijvingstabel te koppelen aan de verzekeringskaart. Verzekerden kunnen op de lijsten zien welk bedrag zij vergoed krijgen bij schade in huis of aan bagage op reis. Ook de uitsluitingen staan in die tabel. De plaats waar de link op de verzekeringskaart komt te staan, verschilt per verzekering.

Kritiek

Eind vorig jaar uitte de Stichting toetsing verzekeraars (Stvkritiek op verzekeraars over de transparantie van afschrijvingslijsten. Bij veel verzekeraars was deze informatie toen onduidelijk of niet goed vindbaar. Het Verbond gaat de komende periode controleren of alle verzekeraars de verwijzing op de verzekeringskaart opnemen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Ook interessant