Amsterdam gaat discriminatie op de woningmarkt aanpakken

Amsterdam gaat discriminatie op de woningmarkt aanpakken

Het Amsterdamse stadsbestuur neemt maatregelen om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. Het komende halfjaar kijkt het samen met organisaties in de verhuurdersbranche naar de mogelijkheden hieraan een einde te maken. Ook wil de gemeente met de inzet van mystery guests inzicht krijgen in hoe vaak mensen worden gediscrimineerd als ze een woning willen huren.

Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens komt hiermee nadat de gemeenteraad vorig jaar een motie hierover aannam. Dit na een onderzoek van de Groene Amsterdammer, waaruit bleek dat discriminatie op de woningmarkt op basis van afkomst in Nederland een probleem is.

Aanhaken op Rotterdam

Amsterdam wil ook aanhaken op de resultaten van een pilot in Rotterdam om discriminatie op de woningmarkt aan te pakken. Hier wordt in kaart gebracht waarom mensen hiermee te maken hebben en welke maatregelen ondernemingen en brancheverenigingen zelf al nemen tegen discriminatie.

Volgens Ivens is het lastig vast te stellen hoe groot het probleem is in Amsterdam. Zo komen er bijna nooit meldingen over binnen, ook al zijn er sterke vermoedens dat discriminatie veel voorkomt.

Bron: ANP

Ook interessant