toggle menu

Antwoorden van Greenseat over compensatie (Achtergrond)

Op welke manieren compenseert Greenseat de CO2 uitstoot voor een consument?

Volledig via onafhankelijk gecontroleerde CO2 credits (VER's). In 2007 bestaat de portfolio voor 50% uit bosprojecten en 50% uit duurzame energieprojecten.

Klopt het dat Greenseat het aanplanten van bomen (voor een groot deel) uitbesteedt aan Stichting Face?

Ja, dat klopt. Climate Neutral Group (CNG), waar GreenSeat een onderdeel van is, werkt nauw samen met Stichting Face

Hoeveel bomen moeten er worden  geplant om 1 ton CO2 te compenseren?

Een boom neemt in zijn leven ongeveer 1 ton CO2 op. Wij gaan echter uit van het aantal bomen dat 1 jaar moet groeien om 1 ton op te nemen. Dat zijn er ongeveer 50. De aangroei wordt ieder jaar achteraf gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie als SGS of TuV.

Hoeveel kost het om 1 ton CO2 te compenseren voor een consument?

Dit kost de consument momenteel 10 Euro, exclusief 19% BTW.

Hoeveel kost het Greenseat om 1 ton Co2 te compenseren? Met andere woorden hoeveel betaalt Greenseat voor 1 Co2 credit (wat gelijk staat aan 1 ton CO2)?

Dit verschilt van project tot project. In 2007 gaat over de gehele portfolio ongeveer 60% van de inkomsten van CNG naar CO2 credits. We verwachten dat dit in 2008 rond de 70% zal zijn. Een direct gevolg van het toenemend aantal deelnemers.

Hoeveel procent van het totale inkomen van Greenseat gaat op aan kosten?

Alle inkomsten na inkoop van CO2 credits gaan op aan kosten en investeringen. CNG maakt geen winst.

Planten jullie zelf ook bomen? Zo, ja waar doen jullie dat?

Nee, alle bosaanplant gaat via Stichting Face. CNG heeft zelf  wel meer dan 15 duurzame energieprojecten in haar portfolio (naast 1 bosproject in Maleisië).

Hoeveel ton CO2 hebben jullie in 2006 gecompenseerd? En hoeveel in totaal?

In 2006 heeft CNG (inclusief GreenSeat) ruim 100.000 ton CO2 gecompenseerd. In totaal inmiddels ruim 350.000 ton waarvan een groot deel in dit jaar.

Hoeveel bomen hebben jullie in 2006 geplant en/of beheerd? En hoeveel in totaal?

Ongeveer 50 bomen moeten een jaar groeien om 1 ton CO2 op te nemen. In 2006 is 75.000 ton CO2 gecompenseerd via bosprojecten. In totaal gaat het hier dus om ongeveer = 3,75 miljoen bomen. Het betreft hier 7.500 hectare of 15.000 voetbalvelden.

Waarom hebben jullie gekozen voor het compenseren van Co2 via het aanplanten van bomen?

CNG is in 2002 voortgekomen uit stichting Face met als doel om de klimaatverandering tegen te gaan door het ontwikkelen van compensatiediensten obv de credits van Stichting Face. Tot twee jaar geleden werd daarom nog 100% van de compensatie met bosprojecten gedaan. Ongeveer 2 jaar geleden heeft CNG besloten om een bredere portfolio met duurzame energieprojecten op te bouwen. Omdat ontbossing voor ongeveer 20% bijdraagt aan het opwarmen van de aarde is CNG ervan overtuigd dat aanplant en bescherming van bossen onderdeel moeten blijven van de oplossing.

Er is kritiek op het compenseren van CO2 via het aanplanten van bomen. Bomen zouden niet compenseren. Wat vindt u van alle kritiek?

Het is een biologisch feit dat bomen CO2 opnemen en dit middels fotosynthese CO2 omzetten in hout (C) en zuurstof (O2). Het is ook een feit dat deze CO2 weer vrijkomt als een boom wegrot of afbrand. Dat is de basis van de kritiek.

Stichting Face en/of CNG kan niet garanderen dat een individuele boom blijft staan. Echter, door goede afspraken te maken met landeigenaren, de aanplantgebieden geografisch te spreiden en een buffer van 30% van de bossen aan te houden voor mogelijk verlies kunnen we garanderen dat de bossen als geheel deze CO2 blijven opslaan.

Wie controleert of de bomen daadwerkelijk 100 jaar blijven staan en bijvoorbeeld niet op grond worden geplant wat later niet in orde blijkt? (een voorbeeld is het verhaal van Oeganda eerder dit jaar)

Stichting Face sluit lange termijn contracten met landeigenaren. Vooraf wordt uitvoerig gekeken naar de lokale situatie om te verzekeren dat de landrechten worden gerespecteerd. Het is daarnaast van groot belang dat de lokale bevolking profiteert van de aanwezigheid van het bos om zo draagvlak te creëren.

Kunnen jullie echt garanderen dat mijn CO2 uitstoot volledig wordt gecompenseerd?

Absoluut. Door het aanhouden van de buffer van 30%, de portfolio van meer dan 15 bos- en duurzame energieprojecten en het feit dat alle projecten onafhankelijk zijn gecontroleerd kunnen we met zekerheid stellen dat de uitstoot is gecompenseerd.

Stel ik vlieg met twee personen retour naar Costa Rica. Om mijn uitstoot te compenseren  betaal ik 96,06 euro. Hoeveel van deze 96,06 euro wordt daadwerkelijk besteed aan het planten van bomen?

Allereerst gaan 15,34 Euro naar de schatkist in de vorm van BTW. Dit terwijl je geen BTW hoeft te betalen op een vliegticket! Een absurde situatie want vervuilen wordt fiscaal beloond en vergroenen fiscaal belast.

Van de resterende 80,72 ging dit jaar iets minder dan 50 Euro naar de compensatieprojecten waarvan 50% bosprojecten. Zoals aangegeven verwachten we dat dit volgend jaar rond de 56 Euro (70%) zal zijn.

Hoeveel bomen worden er hiervoor geplant?

Uitgaande van 4 ton CO2 moeten 200 bomen een jaar lang groeien om deze uitstoot op te nemen. Daarnaast wordt 4 ton uitstoot voorkomen door duurzame energieprojecten zoals windenergie, zonne-energie, biogas, etc. In totaal wordt er voor bovengenoemde reis dus 8 ton CO2 gecompenseerd.

Wat is de route die het geld aflegt (in dit geval 96,06 euro) van consument tot het daadwerkelijk aanplanten van de bomen? Met andere woorden over hoeveel schijven gaat het geld en wat zijn de kosten per schijf?

 

Wat kost een boom? De kosten van het zaadje? De inkoop van een stekje bij de kweker? De kosten van het aanplanten? De kosten van het aanplanten en beheer? De kosten van de controlerende instantie, etc, etc. Het is een complexe waardeketen. Wat kost een pak (fair trade) koffie?

Stichting Face die de bossen aanplant is een Stichting en maakt geen winst. De kosten van het aanplanten van 'bomen' zijn dus de kosten die wij betalen aan deze stichting. Hierin zijn inbegrepen alle kosten die noodzakelijk zijn om de bossen te planten, beheren en de vastlegging van CO2 te meten en verifieren.

Stel jullie planten (via Stichting Face) nu 100.000 bomen, op een gegeven moment worden deze bomen omgekapt. Wat gebeurt er met de opbrengsten van de bomen? Krijgt Greenseat (klimaatneutraal groep) hier een deel van de opbrengst? Voor wie is de opbrengst dan?

CNG ontvangt geen enkele inkomsten uit de kap van bos. In het project in Maleisie waar de bossen voor CNG staan is er geen sprake van kap.

Eigenlijk geldt dezelfde vraag voor duurzame energie. Jullie investeren in bijvoorbeeld windmolens. De energie die hier mee opgewekt wordt, wordt weer verkocht aan de consument. Wat gebeurt er met de opbrengsten van de opgewekte energie, krijgt de Klimaatneutraalgroep hier iets van terug?

Duurzame energie is duurder dan energie uit fossiele brandstoffen. De leverancier kan naast de verkoop van energie echter ook geld verdienen aan de verkoop van de gerealiseerde CO2 besparing. Dit kan in de vorm van groencertificaten (voor groene stroom) of in de vorm van CO2 credits. Dit maakt het voor de projectontwikkelaar toch interessant om in duurzame energie te investeren. CNG verdient geen geld aan de verkoop van elektriciteit maar gaat lange termijn contracten aan met deze projecteigenaren waarbij een prijs wordt afgesproken voor de te genereren CO2 credits. Deze gebruikt CNG vervolgens voor compensatie.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant