Arts controleert straks op zorgfraude

Arts controleert straks op zorgfraude

Vermoedens van fraude in de zorg kunnen per volgend jaar worden onderzocht door een onafhankelijk arts. Deze kan controleren of gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

Fraude in de zorg is soms lastig te achterhalen, doordat voor artsen een beroepsgeheim geldt en het niet de bedoeling is dat gevoelige informatie over patiënten op straat komt te liggen.

Het inzetten van een onafhankelijk arts moet deze problemen oplossen. Deze arts kan bij een ernstig vermoeden van fraude beoordelen of gegevens al dan niet onder het medisch beroepsgeheim vallen en controleren of de zorg die is gedeclareerd ook is geleverd. Een verslag van de bevindingen wordt vervolgens doorgestuurd naar de officier van justitie.

Onacceptabel

De afspraak is dinsdag gemaakt door verschillende partijen die fraude in de zorg onacceptabel noemen: Artsenfederatie KNMG, het Openbaar Ministerie, de opsporingsdienst van de fiscus (FIOD), de Inspectie SZW en het ministerie van Volksgezondheid.

Bron: ANP

Ook interessant