toggle menu

'Arts moet patiënt toepassing medicijn duidelijk maken'

'Arts moet patiënt toepassing medicijn duidelijk maken'

Artsen vergeten nogal eens patiënten te waarschuwen als ze een geneesmiddel voorschrijven dat eigenlijk voor een andere kwaal is dan waarmee de klant binnenkwam of voor een andere doelgroep, bijvoorbeeld kinderen in plaats van volwassenen. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dit zogenoemde ‘off-labelgebruik’ is onder voorwaarden wettelijk toegestaan en kan een oplossing bieden. De dokter moet het echter wel vertellen en zelfs toestemming vragen aan de patiënt. Soms zijn artsen zich niet eens bewust van het feit dat ze zo'n off-label voorschrijven.

'Het is belangrijk de kennis over off-labeltoepassingen toegankelijker te maken voor artsen en apothekers; deze kennis is nu versnipperd en niet altijd volledig beschikbaar', aldus het RIVM.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant