toggle menu

ASR maakt knieval in woekerpolisaffaire

ASR heeft gisteravond in de live uitzending van TROS Radar grote toezeggingen gedaan op weg naar een oplossing in de woekerpolisaffaire. De knieval komt een ruime week na het vonnis van de rechter. Die veroordeelde ASR tot een forse compensatie van een Falcon Leven-polis op grond van dwaling.

De afgelopen weken ontvingen veel ASR-klanten een Verklaring van Vrijwaring. Klanten die dit ondertekenden, deden daarmee afstand van hun rechten als zij de polis afkochten of overstapten.

Gisteravond nam ASR evenwel afstand van dit beleid, en deed een aantal concrete toezeggingen:

 • ASR gaat mensen een nieuw, goedkoper product aanbieden waarbij de beheerskosten grotendeels onder de 1% van de waarde per jaar liggen.
 • Mensen hoeven hier niets voor te doen: ze worden benaderd door ASR
 • ASR biedt mensen kosteloos advies.
 • ASR rekent geen kosten:
  • bij het oversluiten naar een nieuw vermogensopbouwproduct binnen ASR
  • bij het oversluiten naar een nieuw vermogensopbouwproduct buiten ASR
  • bij het stopzetten van de polis
 • Klanten hoeven pas de Verklaring van Vrijwaring te ondertekenen op het moment dat de verzekering wordt beëindigd en ASR, naast de uitkering uit deze verzekering, een vergoeding (bijvoorbeeld de compensatie zoals die is afgesproken met de stichtingen) gaat overmaken.
 • Klanten hoeven de Verklaring van Vrijwaring niet te tekenen als zij hun polis oversluiten of beëindigen: zij behouden hun rechten over het verleden en kunnen over dat deel desgewenst procederen.
 • De regeling geldt niet alleen voor de Falcon Leven polis, maar voor alle polissen van ASR.

ASR neemt als eerste maatschappij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat oude beleggingsverzekeringen worden gestopt en worden vervangen door transparantere en goedkopere producten. Concreet betekent dit dat er over twee jaar geen klanten zijn bij ASR die onvrijwillig een woekerpolis hebben.

De toereiking die ASR doet heeft echter alleen betrekking op de toekomst. Van een ruimhartige compensatie naar het verleden is nog geen sprake. ASR blijft de omstreden compensatieregeling hanteren zoals die is afgesproken met de claimstichtingen.

Ruimhartige compensatie in plaats van doekje voor het bloeden

TROS Radar heeft al meerdere malen aangetoond dat deze compensatie slechts een doekje voor het bloeden is. Uit de uitzending van Radar bleek ook dat er via de rechter wél een ruimhartige compensatie te behalen valt. Eind januari oordeelde de rechtbank in Haarlem dat er bij een ASR-polis (Falcon Leven) sprake was van dwaling. De consument die deze zaak heeft aangespannen, krijgt een forse compensatie toegewezen. Inclusief rendement over 30 jaar komt deze neer op een bedrag van bijna 35.000 euro.

Het opmerkelijke van de toezegging van gisteravond is dat consumenten schade in de toekomst kunnen voorkomen, met behoud van het recht om via de rechter een ruimere compensatie af te dwingen over het verleden.

ASR heeft nog overleg met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim over de uitvoering van de nieuwe plannen.

De uitzending van gisteravond plus alle bijbehorende links en artikelen vindt u hier.

© Radar

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant