Banken starten campagne 'word ook aflossingsblij'

Banken starten campagne 'word ook aflossingsblij'

Banken starten met een gezamenlijke landelijke publiciteitscampagne om klanten met een aflossingsvrije hypotheek voor te lichten over de mogelijke financiële risico’s. 'Word ook aflossingsblij', luidt de slogan.  
In Nederland hebben 1,1 miljoen mensen een (deels) aflossingsvrije hypotheek en het openstaande hypotheekbedrag is volgens De Nederlandsche Bank zo’n 340 miljard euro.

Veel huizenbezitters sparen om de hypotheek terug te betalen of ze hebben aan het einde van de looptijd voldoende inkomen om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Maar er zijn ook mensen die niet sparen of waarbij het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, te laag is voor een nieuwe hypotheek. Voor deze groep geldt: als je nu al weet dat je straks in je woning wilt blijven wonen is het goed om nu maatregelen te nemen door te gaan aflossen of te gaan sparen. 

Volgens onderzoeken van de banken lopen zo’n 700.000 klanten een financieel risico en van 265.000 klanten is het risico zelfs heel groot dat ze hun aflossingsvrije hypotheek aan het eind van de looptijd niet kunnen terug betalen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) start daarom op 1 oktober in opdracht van de gezamenlijke banken de publiekscampagne 'Word ook aflossingsblij'.

Inkomensdaling

Klanten met een aflossingsvrije hypotheek kunnen te maken krijgen met een inkomensdaling als zij met pensioen gaan. Daarnaast hebben huiseigenaren na dertig jaar geen recht meer op de hypotheekrenteaftrek. Tot slot, kunnen de maandlasten van een nieuwe hypotheek stijgen doordat bij een nieuwe hypotheek minimaal 50 procent van de marktwaarde van de woning verplicht moet worden afgelost. 

Neem maatregelen

'Het is daarom goed om te kijken hoe je er in de toekomst financieel voor staat, zodat je weet of je de lasten van een nieuwe hypotheek ook dan kunt dragen. Als dat niet het geval is kun je nu al maatregelen nemen door bijvoorbeeld af te lossen of te sparen', schrijft de NVB in een persbericht.

Banken benaderen klanten

Banken benaderen klanten met een mogelijk financieel risico actief om ze te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. Inmiddels zijn op die manier 52.000 klanten bereikt en 27.000 klanten hebben inzicht in hun financiële toekomst. 'Met de campagne 'Word ook aflossingsblij' hopen banken nog meer mensen te bereiken en inzicht in hun financiële situatie te geven. Daarbij is het de ambitie van banken dat iedereen zorgeloos in de eigen woning kan blijven wonen', aldus de NVB. 

Bron: NVB

Ook interessant