Belangrijke uitspraak aandelenlease Dexia

Belangrijke uitspraak aandelenlease Dexia

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een proces dat was aangespannen door Leaseproces. Het gaat om een uitspraak in de aandelenlease-affaire, een van de grootste financiële schandalen in de Nederlandse geschiedenis.

De Hoge Raad heeft besloten dat een grote groep gedupeerden alsnog in aanmerking kan komen voor volledige vergoeding van de schade. Het gaat er dan om dat deze gedupeerden tot nu geen terechte claim konden indienen omdat hun klacht was verjaard. Dat betekent dat ze te laat zijn met een klacht en deze daarom niet gegrond is.

De Hoge Raad heeft eigenlijk besloten dat deze mensen toch hun klacht kunnen indienen omdat er nog een collectieve procedure loopt. Mensen met dezelfde klacht in dezelfde situatie kunnen zich dan nog aansluiten bij deze procedure.

Eega-contracten

Bij aandelenlease gebeurde het vaak dat bijvoorbeeld de man een contract afsloot en dat zijn vrouw haar handtekening niet heeft gezet. Omdat deze mensen getrouwd zijn, was toestemming van de partner dus wel nodig voor een geldig contract. Als de partner niet had getekend was het contract dus eigenlijk nietig.

Deze mensen kunnen hun contract vernietigen en als ze geen gebruik hebben gemaakt van een andere regeling (er is een zogenaamde Duisenberg compensatie geweest) dan kunnen ze dus alsnog een claim indienen om de gehele schade vergoed te krijgen.

Dat vernietigen van het contract moet op tijd gebeuren. Dexia zegt dat de termijn waarop dat kan allang verstreken is en dat de vernietiging dus is verjaard. De Hoge Raad heeft nu besloten dat

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat gedupeerden eerst de uitkomst van een collectieve procedure mochten afwachten en tot 6 maanden daarna nog rechtsgeldig konden vernietigen. Hiermee is de termijn om te kunnen vernietigen fors opgerekt en kan een grotere groep hiervan profiteren. In plaats van de beperkte Duisenbergregeling kunnen zij nu alsnog aanspraak maken op volledige vergoeding van de schade.

Schadevergoeding

Het gaat gemiddeld om zo’n 10.000 euro per echtpaar. Het geldt voor de mensen die de Duisenbergregeling niet hebben geaccepteerd. De uitspraak is van belang voor duizenden cliënten van Leaseproces. Die krijgen zo snel mogelijk bericht.

Ook mensen die zich nog niet bij Leaseproces hebben gemeld en die de Duisenberg-regeling niet hebben geaccepteerd zouden zich nog kunnen wenden tot leaseproces.

Woekerpolis

Deze uitspraak is ook van belang voor dat andere grote financiële schandaal, de woekerpolisaffaire.

“Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor de collectieve procedures van ConsumentenClaim, het zusterbedrijf van Leaseproces. Ook als je woekerpolis al is beëindigd kun je je nog steeds aanmelden”, zegt Simon Zuurbier van Leaseproces.

Meer informatie

Meer weten? Neem dan contact op met leaseproces via leaseproces.nl of consumentenclaim.nl voor vragen over de gevolgen voor je woekerpolis.

Ook interessant