Belasting betalen in andere gemeente

Belasting betalen in andere gemeente

Belasting betalen in een gemeente waar je niet woont en waar je ook nooit komt. Dat is een gevolg van de precario, een heffing voor het gebruik van de openbare ruimte. Sommige gemeenten heffen de belasting, andere niet en het Rijk wil ervan af.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft nu uitgerekend waar mensen meebetalen aan precario, melden de Gelderlander en TaxLive.

Kosten verdelen 

De precario moet onder meer worden opgehoest door elektriciteitsnetbeheerders, voor de stroomkabels die onder de grond liggen. Zij moeten de kosten verdelen onder alle klanten. Zo betalen inwoners van Ameland, Hollands Kroon en Den Helder mee aan de belasting in Ede. Een inwoner van de gemeente Bronckhorst betaalt geen precario in de eigen gemeente, maar wel in Haarlemmermeer, Dongeradeel en Schagen. Het gaat vaak om enkele tientjes per jaar.

Bron: ANP MediaWatch / de Gelderlander en TaxLive.nl

Ook interessant