'Belasting maakt water steeds duurder'

'Belasting maakt water steeds duurder'

Belastingen maken het drinkwater steeds duurder, zegt Vewin.

Volgens de berekeningen van de koepelorganisatie van drinkwaterbedrijven betaalde een huishouden vorig jaar gemiddeld 180 euro voor het water uit de kraan tegen 162 euro in 2013. Exclusief belastingen steeg de jaarnota slechts met 1 euro, van 133 naar 134 euro.

Vewin pleit voor belastingverlaging

Vewin pleit voor verlagingen van de verschillende belastingen op 'de primaire levensbehoefte drinkwater'. De organisatie herhaalt verder zijn oproep aan de politiek om de zogenoemde precariobelasting op waterleidingen helemaal af te schaffen. Steeds meer gemeenten heffen deze belasting waarvan de opbrengst verdwijnt in de algemene middelen.

Onzichtbare belasting

'Precario is een indirecte en onzichtbare belasting voor de consument, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en die de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt', stelt Vewin. Volgens de organisatie loopt precario lokaal op tot bijna 50 euro per jaar per huishouden.

Bron: ANP 

Ook interessant