toggle menu

'Belastingdienst zette kinderopvangtoeslag onterecht stop'

'Belastingdienst zette kinderopvangtoeslag onterecht stop'

De Belastingdienst heeft in 2014 ten onrechte de kinderopvangtoeslag bij 232 gezinnen stopgezet. De Belastingdienst kwam tot deze maatregel omdat er mogelijk misbruik werd gemaakt van de regeling, maar hield geen rekening met de ernstige gevolgen voor een grote groep bonafide ouders. Dat concludeert de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een woensdag verschenen rapport.

'De Belastingdienst heeft de ouders door deze ongenuanceerde aanpak in een onmogelijke positie, grote financiële problemen en langdurige onzekerheid gebracht', aldus de Ombudsman.

Bewijzen pas na het stopzetten

Pas na het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in 2014 vroeg de Belastingdienst om bewijzen van de 232 gezinnen. Daarnaast worden de ontvangen toeslagen van voorgaande jaren teruggevraagd. Veel ouders raakten daardoor in de (financiële) problemen en moesten hun kind van de opvang afhalen. In totaal werden 390 bezwaarschriften ingediend over de terugvordering van de toeslagen van 2012, 2013 en 2014. Begin juli waren 376 bezwaren afgehandeld, 51 procent daarvan werden gegrond verklaard.

'Oog voor burgerperspectief'

'De Belastingdienst moet oog hebben voor het burgerperspectief. Dat betekent een proportionele en behoedzame aanpak, die geen onschuldige slachtoffers maakt. In dit geval had de Belastingdienst alle 232 betrokkenen op voorhand al schuldig verklaard door de kinderopvangtoeslag stop te zetten', aldus Van Zutphen. 'Dat moet bij toekomstige acties dus anders en in deze zaak verdienen de getroffen gezinnen compensatie.'

Aangepaste werkwijze

De Belastingdienst heeft beloofd zijn werkwijze aan te passen en de ombudsman hierover te informeren. Van Zutphen wil naast de financiële tegemoetkoming ook dat de Belastingdienst excuses maakt aan de getroffen ouders.

Reactie Belastingdienst

De Belastingdienst zegt in een reactie de overlast die mensen hebben ondervonden te betreuren en herkent zich in de conclusies. De dienst stelt dat de problemen met de werkwijze zoals die was in 2014, niet meer kunnen voorkomen omdat deze sinds juli vorig jaar is aangepast. Nu worden gegevens van toeslaggerechtigden opgevraagd voordat de toeslagen worden stopgezet. Pas daarna volgt een besluit, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Verder is de capaciteit van de afhandeling van de bezwaren verbeterd, waardoor er geen achterstand meer is.

Bron: ANP

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant