toggle menu

Bevingsschade Groningen steeds minder gemeld

Bevingsschade Groningen steeds minder gemeld

Groningers die schade hebben opgelopen door gaswinning, melden dat steeds minder vaak bij het Centrum voor Veilig Wonen. Dat komt onder meer doordat ze negatieve verwachtingen hebben over de afhandeling.

Dit blijkt uit een panelonderzoek van Gronings Perspectief, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Oude en nieuwe schadegevallen

In het maandag gepubliceerde rapport staat dat 18,1 procent van de respondenten schade niet of deels had gemeld. Tijdens een meting begin 2016 was dat percentage 11 procent. Grotendeels zijn het oude schadegevallen die nog altijd niet zijn gemeld. Maar ook van het het aantal nieuwe schadegevallen, maakte ruim een kwart geen melding van de schade.

'Gedoe en gezeur'

Volgens de ondervraagden is de voornaamste reden om de schade niet te melden 'het gedoe, gezeur en de onzekere uitkomsten' van zo'n procedure. In totaal deden 2351 mensen mee aan het onderzoek. Begin 2016 waren dat er 3939.

Psychische klachten en stress

De onderzoekers concluderen tevens dat de schade leidt tot psychische klachten en stress. De schade belemmert mensen in hun dagelijks functioneren op het werk en tijdens andere activiteiten. Gezondheidsklachten spelen vooral bij bewoners van huizen met meervoudige schade door bevingen.

Gezondheidsklachten nemen toe

'We zien dat de klachten over gezondheid nog steeds toenemen', zeggen onderzoeksleiders Tom Postmes en Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze spreken van een maatschappelijk probleem 'dat we iedere meting groter zien worden. Het gaat om de gezondheid van heel veel mensen'.

Speciale aanpak nodig

Volgens de onderzoekers is een speciale aanpak nodig voor dit probleem. Hoe Groningers veiligheid en gezondheid ervaren zou daarin centraal moeten staan, menen ze.

Vorige maand deed de NAM nog een aanbod om 7900 Groningers te compenseren voor aardbevingsschade.

Bron: ANP

Ook interessant