toggle menu

Bezoek niet meteen arts bij verdenking coronavirus

Bezoek niet meteen arts bij verdenking coronavirus

Wie vermoedt het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen, moet eerst rustig op Thuisarts.nl kijken, de site van Het Nederlands Huisartsen Genootschap, en op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daar kun je zien of de vermoedens enigszins gegrond zouden kunnen zijn. Dat zegt de woordvoerder van het genootschap, Jako Burgers, huisarts in Gorinchem. Wat mensen volgens hem vooral niet moeten doen, is meteen naar de dokter snellen.

Let op: deze informatie is mogelijk verouderd. Kijk hier voor actuele informatie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Bekijk ook de website van het RIVM voor de actuele stand van zaken

Dat is om twee redenen geen goed idee, meldt hij. Mocht je het virus dragen, dan zou je de hele wachtkamer kunnen besmetten en juist daar zitten ook nog eens vaker kwetsbare mensen, voor wie het virus gevaarlijker is. Daarbij zou door alle onnodige bezoeken de zorg ook 'verstopt' kunnen raken, aldus Burgers. De kans op dat laatste lijkt hem nu ook weer niet zo groot, omdat veel huisartsen geen inloopspreekuur meer hebben en patiënten eerst een afspraak moeten maken, waarbij de assistent(e) al vragen stelt.

Niet naar werk uit angst voor corona

Werknemers mogen niet zomaar thuisblijven uit angst voor het nieuwe coronavirus. Dat zegt vakbond FNV. Het is aan iemands werkgever om de risico's op het werk te beoordelen en maatregelen te nemen. De situatie voor werknemers zal dus van geval tot geval verschillen.

In een overzicht van FNV over de rechten en plichten van werknemers bij een eventuele virusuitbraak, komen meer vragen aan bod. Mogen werknemers bijvoorbeeld vanuit huis werken en moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken? Op deze vragen is volgens FNV geen algemeen antwoord mogelijk. Per situatie zal moeten worden bekeken wat de beste aanpak is. Werkgevers kunnen zich hierbij laten adviseren door een arbodienst.

Overleg tussen werknemer en werkgever

Het is vervolgens aan bedrijven zelf om medewerkers te informeren over wat het coronavirus voor hen betekent. De maatregelen die erop gericht zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken, moeten ook worden besproken, zodat de werknemers weten wat ze moeten doen. Mensen die twijfelen of het nog wel veilig is om hun werk te doen, wordt aangeraden in overleg te gaan met hun werkgever.

FNV geeft alvast wat voorbeelden van werksituaties waar contact met besmette personen zou kunnen spelen. Het gaat bijvoorbeeld om NS-medewerkers in internationale treinen, beveiligers bij de douane op Schiphol, internationale vrachtwagenchauffeurs en werknemers van hotels, restaurants, congrescentra en musea. 'Hier komen veel mensen samen, die mogelijk ook uit besmette gebieden komen', aldus FNV.

Bron: ANP

Ook interessant