'Bijna helft COVID-19-patiënten kampt tijdens ontslag uit ziekenhuis nog met complicaties'

'Bijna helft COVID-19-patiënten kampt tijdens ontslag uit ziekenhuis nog met complicaties'

Bijna de helft van alle COVID-19-patiënten verlaat het ziekenhuis met een of meer complicaties. Ook jonge, voorheen gezonde patiënten die niet op de ic hebben gelegen, kunnen na ontslag nog kampen met onder meer nierproblemen, hartklachten en ademhalingsmoeilijkheden. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek onder ruim 70 duizend Britse COVID-19-patiënten in meer dan driehonderd ziekenhuizen, dat vrijdagmorgen is gepubliceerd in vakblad The Lancet.

De Amsterdamse internist en hoogleraar Joost Wiersinga noemt de resultaten 'zeer herkenbaar'. Hij ziet in het Amsterdam UMC een vergelijkbaar beeld van de ziekte. De cijfers maken inzichtelijk hoe ernstig de nasleep kan zijn, zeker op korte termijn, zegt hij, en hoeveel extra werk dat voor de zorg zal opleveren.

Complicaties zowel bij ouderen als jongeren

Complicaties doen zich vaker voor bij ouderen, maar ook bij een aanzienlijk deel van de jongere patiënten. In de groep van 19 tot 29 jaar kreeg 27 procent last van bijkomende problemen, bij de patiënten van 30 tot 39 jaar was dat bij 37 procent het geval. 'Hoewel patiënten onder de 50 jaar een laag risico lopen om te overlijden aan Covid-19, vonden we hoge complicatiecijfers in alle leeftijdsgroepen', schrijven de onderzoekers.

Mensen met hart- en vaatziekten of longaandoeningen het vaakst opgenomen

Acht op de tien patiënten leed voor de ziekenhuisopname al aan een andere aandoening. Mensen met hart- en vaatziekten en chronische longziekten belandden het vaakst door corona in het ziekenhuis, bevestigt de studie nog eens.

Een van de vragen is hoelang bijkomende gezondheidsproblemen aanhouden. Door problemen die op korte termijn voorkomen in kaart te brengen, hopen de onderzoekers ook bij te dragen aan een beter begrip van de druk die de coronapandemie op de langere termijn zal leggen op gezondheidssystemen 'en op hen die COVID-19 overleven'.

Bron: ANP Mediawatch / de Volkskrant

Meer over:

Ook interessant