BKR-registratie studieschuld baart studenten zorgen

BKR-registratie studieschuld baart studenten zorgen

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is 'geschokt' over plannen van het Bureau Krediet Registratie (BKR) om studieschulden van studenten officieel te gaan registreren. De studentenorganisatie baseert zich op correspondentie tussen het BKR en kredietverstrekkers.

'Juist nu is gebleken dat ex-studenten moeilijker aan een hypotheek kunnen komen, wordt er geopperd voor nog meer toezicht en controle op studieschulden', zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink. 'Het azen op controle over studieschulden strookt niet met het sociale karakter van het leenstelsel, het is immers een geheel ander soort schuld', vervolg hij. Daarnaast zou het volgens hem banken nog meer voer geven om ex-studenten een 'halfbakken hypotheek' te geven.

'Lenen voor elke student toegankelijk' 

Minister Ingrid van Engelshoven is het met het ISO eens: 'Juist vanwege de afschrikwekkende werking van BKR-registratie is de regering hier dus tegen en niet van plan om tot BKR-registratie van studieleningen over te gaan'. Want: 'Een registratie bij het BKR kan immers een afschrikkende werking hebben. We willen het juist voor elke student toegankelijk houden om te lenen, zodat iedereen kan blijven studeren'.

Het BKR pleit al langer voor de registratie van studieschulden. Een woordvoerder van de organisatie ontkent dat er hiervoor vergevorderde plannen bestaan.

Bron: ANP

Ook interessant