toggle menu

Coalitie eens over hervorming belastingen

Coalitie eens over hervorming belastingen

Het kabinet en de regeringsfracties VVD en PvdA zijn het eens over een hervorming van het Nederlandse belastingstelsel. De laatste puntjes worden op de i gezet, en daarna wil staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zo snel mogelijk met de oppositiepartijen om de tafel. Hun steun is nodig, omdat het kabinet bij lange na geen meerderheid heeft in de Senaat.

Die oppositie reageerde woensdag positief op het feit dát het kabinet het eens is. Maar SP, CDA en ChristenUnie willen dat het compromis tussen VVD en PvdA openbaar wordt gemaakt en er een debat over komt in de Kamer. Premier Mark Rutte heeft echter eerder gezegd het plan pas te willen openbaren als er genoeg steun is van oppositiepartijen.

Eenvoudiger stelsel

Inhoudelijk is er nog weinig bekend over het akkoord tussen VVD en PvdA. Wel verwoordde Wiebes woensdag de uitgangspunten. De belastingherziening moet leiden tot lagere lasten op arbeid, tot meer banen en tot een veel eenvoudiger stelsel.

Btw waarschijnlijk aangepast

Verder spraken VVD en PvdA vorig jaar al de wens uit te komen tot een vermogensrendementsheffing die gebaseerd is op het werkelijk behaalde rendement. Ook de autobelastingen gaan op de schop. Elektrisch rijden blijft gestimuleerd worden, maar niet meer op zo'n manier dat de schatkist miljarden euro's misloopt. Verder zal er worden gekapt in het woud van toeslagen en aftrekposten en wordt de btw waarschijnlijk aangepast.

Woensdag werd uit nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau CPB duidelijk dat het kabinet waarschijnlijk miljarden euro's overhoudt volgend jaar om te besteden aan lastenverlichting. Die is nodig om groepen mensen te compenseren bij de eerste stappen in de herziening van het stelsel. Wiebes kon niet zeggen hoeveel geld er precies is. Het kabinet heeft eerder gezegd dat 3 tot 5 miljard euro nodig is als 'smeerolie'. Uit de CPB-cijfers komt een ruimte naar voren die fors groter is.

Wiebes benadrukte woensdag dat hij ergens in de komende weken de oppositie zal benaderen, maar niet een totaal dichtgetimmerd plan zal voorleggen. 'Ik praat met alle partijen al heel constructief en ik ben onder de indruk van hun ideeën. Als de gesprekken zo doorgaan, hebben we voor de belastingbetaler en voor Nederland iets in petto.'

Bron: ANP

Ook interessant