toggle menu

Collectieve energie scheelt minima veel geld

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben een plan bedacht waarmee sociale minima kunnen besparen op hun energierekening. Als de minima collectief hun energie inkopen, zijn de kosten lager en kunnen zij per huishouden mogelijk structureel 130 euro per jaar aan energiekosten besparen. Dat is ongeveer 10 procent van hun energierekening.

De vier grote steden zijn daarvoor een Europese aanbesteding begonnen die in februari wordt afgerond. Energieleveranciers kunnen zich daarop inschrijven. De aanbesteding heeft een looptijd van vier jaar. Om de uitstoot van het broeikasgas C02 terug te dringen, willen de steden voor dit project duurzame energie inzetten.

In de vier steden vallen in totaal 225.000 huishoudens onder de noemer sociale minima. Dat is een huishouden met een maximaal inkomen van 130 procent van het minimumloon. Circa 150.000 huishoudens in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht leven rond het bijstandsniveau.

De gemeenten kopen de energie - elektriciteit en aardgas - niet in, maar werven deelnemers, faciliteren bij de incasso van de energierekening en bemiddelen bij betalingsachterstanden. Voor de deelnemers gelden een aantal voorwaarden. Zo moeten ze bijvoorbeeld akkoord gaan met een automatische incasso en meewerken bij het onderzoek hoe zij energie kunnen besparen.

De vier gemeenten mikken erop in het eerste jaar 50.000 huishoudens aan goedkope stroom te helpen. Dat moet in vier jaar tijd doorgroeien tot 175.000 huishoudens. Andere steden mogen zich ook aansluiten. In heel Nederland zijn circa 900.000 gezinnen sociale minima, waarvan rond 662.000 huishoudens op bijstandsniveau.

Veel steden hebben meer projecten om minima wat extra financiële armslag te geven. Zo kennen verschillende steden al een collectieve zorgverzekering. De kosten van een dergelijke verzekering zijn - net als bij de collectieve inkoop van energie - lager omdat die voor een grote groep is afgesloten.

'We proberen op diverse manieren de armoede in de stad te bestrijden', laat de Amsterdamse PvdA-wethouder Freek Ossel (armoede) weten. 'Daar waar de gemeente door samen te werken met commerciële partijen, zoals energieleveranciers, dergelijke voordelige contracten kan afsluiten, zullen wij dat ook zeker doen.'

Bron: ANP

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant