Compensatievergoeding na storing warmtepomp

Compensatievergoeding na storing warmtepomp

Mensen met een warmtepomp in huis moeten net als andere klanten een vergoeding krijgen als zij vier uur of langer geen warmte hebben gekregen. Bij klanten die een warmtepomp hebben, waren vragen over de compensatievergoeding. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nu met een zogenoemde bindende gedragslijn hierover duidelijkheid gegeven.

Aanleiding voor de gedragslijn is een handhavingsverzoek dat bij de ACM is binnengekomen. De autoriteit legt in de gedragslijn uit dat een warmteleverancier ook bij gebruik van een warmtepomp een compensatievergoeding moet betalen. Bij een storing van meer dan vier uur die niet drie dagen voorafgaand aan de onderbreking is aangekondigd, geldt de compensatievergoeding.

De compensatievergoeding voor warmte is vergelijkbaar met die voor elektriciteit en gas. De warmteleverancier verrekent de vergoeding automatisch binnen zes maanden met de klanten. Daarbij gaat het om 35 euro bij een onderbreking van vier tot acht uur, vermeerderd met 20 euro voor elke volgende aaneengesloten periode van vier uur.

Bron: ANP

Ook interessant