toggle menu

Controle UWV op private uitvoerders van de ziektewet schiet tekort

Controle UWV op private uitvoerders van de ziektewet schiet tekort

Er is geen inhoudelijke controle op commerciële bedrijven die de ziektewet uitvoeren, dat blijkt uit onderzoek van Radar.

Private uitvoerders van de ziektewet verzorgen verzuimbegeleiding, medische beoordeling en re-integratie van zieke werknemers zonder vast contract voor de zogeheten eigenrisicodragers.

Doordat er geen inhoudelijke controle plaatsvindt kunnen dit soort bedrijven hun gang gaan met alle gevolgen van dien. Radar laat vanavond zien dat werknemers die in de ziektewet komen door de commerciële bedrijven te snel worden beter gemeld en worden geïntimideerd.

Ook de medewerkers binnen de bedrijven zelf worden onder druk gezet met targets en bonussen, waarbij alles erop is gericht de zieke werknemer zo snel mogelijk aan het werk te laten gaan.

UWV is eindverantwoordelijk

Het UWV is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet, maar voert haar controlerende taak nauwelijks uit. Er is slechts controle van administratieve aard. Als een werknemer het niet eens is met een betermelding kijkt het UWV alleen of het voorstel wel zorgvuldig tot stand is gekomen.

Er wordt niet inhoudelijk gekeken naar het dossier en er vinden geen second opinions of nieuwe keuringen plaats op initiatief van het UWV. Volgens Erica Hemmes van FNV zijn zieke flexwerknemers nu speelbal van het systeem. 'Er moet echt inhoudelijke controle komen op dossiers vanuit het UWV', aldus Hemmes.

Eigenrisicodragers

Werkgevers die ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden hoeven geen premies meer af te dragen aan het UWV. Zij besteden de uitvoering van de sociale zekerheid voor hun flexwerkers vaak uit aan gespecialiseerde commerciële bedrijven die beoordelen of werknemers weer aan het werk kunnen.

De bedrijven hebben er een commercieel belang bij om zieke werknemers snel aan het werk te krijgen, om de 'schadelast' voor hun klanten, de werkgevers, te beperken.

Kijk de uitzending over dit onderwerp terug

Meer over:

Ook interessant