D66: meer maatwerk bij pensioen

D66: meer maatwerk bij pensioen

Mensen moeten bij het opbouwen van hun pensioen veel meer kunnen kiezen voor maatwerk. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg pleit er dinsdag voor om werknemers zelf de keuze te laten bij welk pensioenfonds ze een persoonlijk persioenpotje opbouwen.

In het huidige pensioenstelsel sparen werknemers via hun werkgever voor een aanvullend pensioen naast hun AOW. Van Weyenberg: 'Het idee dat deelnemers verplicht bij het pensioenfonds van hun huidige werkgever moeten aansluiten is achterhaald. Dat sluit niet aan bij de huidige arbeidsmarkt waarin mensen regelmatig van baan wisselen en nu te vaak een versnipperd pensioen hebben.'

'Premievakantie'

D66 wil dat werknemers er voor kunnen kiezen om maximaal vijf jaar geen pensioenpremie te betalen. Zo'n 'premievakantie' kan goed uitkomen als bijvoorbeeld een gezin met jonge kinderen een periode veel kosten heeft. En wie met pensioen gaat, moet hooguit 10 procent van het opgebouwde kapitaal in één keer kunnen laten uitkeren. Met dat geld kan dan bijvoorbeeld het laatste deel van de hypotheek worden afgelost. De partij wil verder af van de doorsneepremie waardoor jongeren nu meebetalen aan de oudedagsvoorziening van ouderen.

Bron: ANP

Ook interessant