toggle menu

Dagvaarding: Shell moet uitstoot van CO2 meer verlagen

Dagvaarding: Shell moet uitstoot van CO2 meer verlagen

Shell voert een beleid dat 'op ramkoers ligt' met de wereldwijde klimaatdoelen. Daardoor handelt het olie- en gasconcern onrechtmatig en brengt het mensenrechten en levens in gevaar. Dat stellen Milieudefensie, zes andere organisaties en ruim 17.300 mede-eisers in een dagvaarding die vrijdag is overhandigd bij het hoofdkantoor van het bedrijf in Den Haag. Het is de eerste keer wereldwijd dat van een bedrijf wordt geëist dat het aan de klimaatdoelstellingen voldoet.

Kort gezegd willen de eisers dat Shell gaat meewerken om de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden en beter nog tot 1,5 graden te beperken, zoals wereldleiders in 2015 hebben afgesproken in het Akkoord van Parijs.

Shell heeft aangegeven dat het zijn CO2-uitstoot in 2035 wil verminderen met 20 procent ten opzichte van 2010, en halveren in 2050. Maar dat is volstrekt onvoldoende, aldus de milieu-organisaties. Zij willen dat Shell zijn CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent terugbrengt en tot nul in 2050.

Shell zwist al sinds 1986 van de gevolgen van klimaatverandering

Volgens de klagers is Shell een van de 25 bedrijven die sinds eind jaren tachtig mondiaal een groot deel van de broeikasgassen heeft uitgestoten. Ze wijzen erop dat uit documenten blijkt dat Shell al in de jaren vijftig af wist van klimaatverandering en uiterlijk in 1986 de ernstige gevolgen kende. Het bedrijf waarschuwde er nota bene zelf voor, aldus de dagvaarding. Ook was het zich bewust van de eigen rol en van de maatregelen die nodig waren om het tij te keren.

Hoe maak je je woning energiezuinig? Drie voorbeelden

Desondanks heeft Shell geen serieus werk gemaakt van maatregelen, vinden ze. In 2007 stapte het concern zelfs af van de duurzamere koers uit de jaren negentig en investeerde het juist meer in vervuilende fossiele brandstoffen.

Shell wil ook actie tegen klimaatverandering

Deze week maakte Shell bekend dat het uit de lobbygroep AFPM stapt, omdat haar koers niet duurzaam genoeg zou zijn. Milieudefensie vindt dat een goede stap maar stelt dat het vrij laat is en dat Shell nog wel in veel andere lobbygroepen zit.

Energieneutraal huis? Zo krijg je een nul op de meter woning

Shell laat in een reactie weten ook te vinden dat nu actie nodig is tegen klimaatverandering. 'Daarom staan wij volledig achter het Klimaatakkoord van Parijs en de maatschappelijke noodzaak van een overgang naar een CO2-armere toekomst. We zijn vastbesloten hieraan bij te dragen door zowel onze eigen uitstoot aan te pakken als die van onze klanten helpen te verminderen.'

De eerste zitting voor de rechtbank is op 17 april.

Bron: ANP

Ook interessant