De CO2-emissie blijft gelijk

De CO2-emissie blijft gelijk

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland was in 2017 13 procent lager dan in 1990. De CO2-emissie is over dezelfde periode echter niet gedaald, maar ondanks de betere economie ook niet gestegen. Er waren alleen wat schommelingen. Dat laatste is te danken aan diverse maatregelen.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, op basis van nu definitieve cijfers. Die worden gebruikt voor de doorberekeningen door het Planbureau voor de Leefomgeving voor emissies en energie in 2020.

'De uitstoot van CO2 is dus niet mee gestegen met de groei van de economie, die 73 procent bedraagt over de periode 1990-2017', rekent het RIVM voor. Deze toestand is bereikt door de verhoging van het rendement van elektriciteitscentrales, meer elektriciteitsproductie uit wind en zon, minder gebruik van fossiele brandstof en betere isolatie en een grotere inzet van hoogrendementsketels. Daartegenover stonden weer de groei van mobiliteit en toename van de elektriciteitsproductie, waardoor de emissie over het geheel genomen toch niet omlaagging. Er moet volgens het RIVM dus nog veel gebeuren.

Bron: ANP

Ook interessant