toggle menu

Dekker stelt eisen aan thuisonderwijs

Dekker stelt eisen aan thuisonderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaat nieuwe eisen stellen aan het thuisonderwijs van kinderen.

Ouders moeten een doortimmerd onderwijsplan presenteren en aan minimum opleidingseisen voldoen.

Huidig wetsartikel afschaffen

Dekker wil het huidige wetsartikel over thuisonderwijs afschaffen. Die wet geeft ouders nu de mogelijkheid hun kind volledig te ontrekken aan het reguliere onderwijs. Het ministerie van Onderwijs bevestigt woensdag berichtgeving daarover in NRC Next en het AD. Bij het huidige thuisonderwijs heeft de overheid geen zicht op de kwaliteit en het is zelfs niet zeker dat het kind überhaupt onderwijs krijgt.

Ondersteuning

Dekker wil ook basisschoolleerlingen met een bijzonder sportief of cultureel talent ondersteunen. Zij mogen in bepaalde gevallen schooltijd missen. School en ouders maken dan afspraken over het inhalen van de achterstand.

Hulp

Ook kinderen die ouders hebben die voor hun werk reizen of die op wereldreis gaan, krijgen hulp. Zij kunnen maximaal zes maanden onder strikte voorwaarden onderwijs op afstand volgen. Kinderen die door lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, krijgen betere mogelijkheden om een deel van hun onderwijs buiten de school te volgen.

'Recht op goed onderwijs'

Dekker: 'Ieder kind heeft recht op onderwijs. Soms schieten de mogelijkheden op een reguliere school tekort. Ik wil zorgen dat kinderen die - soms tijdelijk - niet naar een gewone school kunnen ook onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Ik vat het recht op onderwijs op als een recht op goed onderwijs.'

Bron: ANP / NRC Next / Het Algemeen Dagblad

Ook interessant