toggle menu

Dierenartsen willen op lijst cruciale beroepen

Dierenartsen willen op lijst cruciale beroepen

Wil de noodzakelijke medische zorg voor miljoenen dieren tijdens de coronacrisis gegarandeerd zijn, dat moeten alle dierenartsen op de lijst van cruciale beroepen geplaatst worden. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) roept het kabinet op om dat per direct te regelen.

Speciaal vanwege de coronacrisis heeft de overheid een lijst gemaakt met cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Dierenartsen staan daar op dit moment niet op. 'In Europese landen als België, Spanje en Duitsland is dierenarts al wel aangeduid als cruciaal beroep. Volgens de beroepsorganisatie is het essentieel dat ook Nederland dat goed regelt om zo miljoenen dieren noodzakelijke zorg te kunnen geven. En op die manier de voedselveiligheid en volksgezondheid in de voedselketen te garanderen.' 

Op dit moment is het toegestaan naast diergeneeskundige noodhulp ook preventieve zorg te verlenen. Mochten er meer beperkende maatregelen door de overheid worden opgelegd, dan mogen dierenartsen niet werken. Door hen op de lijst van cruciale beroepen te zetten kan dat wel. Zo kunnen mensen met hun huisdier in geval van spoed wel bij de dierenarts terecht, kan de veearts bij de boer komen en kunnen asieldieren verzorgd worden. Ouders of verzorgenden in deze beroepsgroep kunnen vervolgens ook gebruikmaken van noodopvang voor hun kinderen. 

'Hulp voor gewonde en zieke dieren kan niet wachten'

De Partij voor de Dieren stelde op 16 maart al Kamervragen over de kwestie. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg: 'Niet alleen dierenartsen, maar ook dierverzorgers zijn cruciaal. Hulp voor gewonde en zieke dieren kan niet wachten. Het verzorgen van dieren in bijvoorbeeld asielen en (wild)opvangcentra gaat dag in dag uit door. Deze mensen kunnen en willen de dieren niet zomaar in de steek laten.' 

'In Nederland hebben gesprekken met het RIVM en het ministerie van LNV vooralsnog niet tot resultaat geleid', zegt de KNMvD. Om die reden doen zij nu een openbare oproep aan het kabinet om druk uit te oefenen. 'Het is belangrijk dat dierenartsen noodzakelijke en spoedzorg kunnen blijven leveren. Verder proberen zij de humane zorg zoveel mogelijk bij te staan, bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur', zegt Susan Mogony, directeur van de KNMvD. 

Meer over:

Ook interessant