Duidelijkheid over verbod bloeddonatie homo's

Duidelijkheid over verbod bloeddonatie homo's

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) biedt in juni definitief uitsluitsel over een mogelijk einde aan het levenslange bloeddonatieverbod voor homo- en biseksuele mannen. Dat bleek dinsdagmiddag tijdens een overleg tussen onder andere belangenorganisatie COC Nederland, bloedbank Sanquin en het ministerie van Volksgezondheid, aldus het COC.

Seksueel risicogedrag criterium

Het COC wil dat er een einde komt aan het donatieverbod voor homo- en bimannen. De belangenorganisatie bepleit dat seksueel risicogedrag het criterium wordt voor de vraag of iemand bloed mag doneren, niet de vraag of iemand homo- of biseksueel is. In Spanje en Italië is seksueel risicogedrag al het geldende criterium voor bloeddonatie.

Bloedbank Sanquin stelde tijdens het gesprek voor om de termijn voor uitsluiting van bloeddonatie na een homo- of biseksueel contact te beperken van levenslang tot twaalf maanden, aldus het COC. Sanquin zei tijdens het gesprek over informatie te beschikken waaruit blijkt dat het twaalfmaandencriterium beter is dan het risicogedragcriterium. De bloedbank stelt die gegevens de komende weken beschikbaar aan het ministerie. Het departement en het COC wachten die informatie af.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in april dat het levenslange verbod op bloeddonatie discriminerend is voor homoseksuele en biseksuele mannen.

Bron: ANP

Ook interessant