'Duidelijkheid over vergoeding contra-expertise'

'Duidelijkheid over vergoeding contra-expertise'

Het Verbond van Verzekeraars roept particuliere schadeverzekeraars op bij inschakeling van een contra-expert voor het vaststellen van materiële schades, in ieder geval de kosten te vergoeden tot de kosten van inschakeling van de eigen expert.

Voor compensatie van eventuele meerkosten kijken verzekeraars naar de redelijkheid daarvan. De verzekeringssector wil onduidelijkheid wegnemen over de vergoeding van contra-experts.

Kamervragen na Radaruitzending

In november heeft minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie nog Kamervragen beantwoord over het vergoeden van contra-expertise. Aanleiding voor de vragen vormden twee Radar-uitzendingen over de vergoeding van contra-expertise door schadeverzekeraars, op 5 oktober en 19 oktober. Hierin toonde Radar aan dat verzekeraars in veel polissen een clausule hebben die stelt dat de kosten voor de contra-expertise slechts deels vergoed worden. Dit is in strijd met wat de wet staat.

'Duidelijk over kosten'

Volgens het Verbond van Verzekeraars 'zal de verzekeraar op verzoek van de klant die een deskundige wil inschakelen ook duidelijk en transparant moeten zijn over de kosten van de eigen expert in de betreffende zaak. Dan weet de verzekerde vooraf welke kosten zeker worden vergoed, en welke kosten daarboven worden getoetst aan de redelijkheid.'

Wat redelijk is, is aan rechter

Minister Van der Steur schreef in november: 'Uit de wet volgt dat de kosten ter vaststelling van de schade ten laste van de verzekeraar komen, indien zij redelijk zijn. Of de kosten redelijk zijn, is afhankelijk van een beoordeling van de omstandigheden van het geval.'

Er mag in zijn algemeenheid geen maximum gesteld worden aan de redelijke kosten tot een lager bedrag dan de verzekerde som. Welke kosten redelijk zijn, is ter beoordeling aan de rechter. Volgens de minister maakt het dan ook niet uit of de kosten voor de contra-expertise de verzekerde som overschrijdt.

Meldpunt Contra-expertise

Het Verbond stelt geregeld klachten te ontvangen van klanten die uit het niets worden benaderd door bureaus, die alarmsites gebruiken om te kijken waar hulpdiensten zoals de brandweer actief zijn geweest. Ook zegt het Verbond klachten te ontvangen over excessieve adviestarieven. Om dit tegen te gaan en de kwaliteit te bevorderen opent het Verbond een Meldpunt Misstanden Contra-expertise.

Bekijk hier de uitzending terug van Radar over contra-expertise bij schadeverzekeringen van 19 oktober en 5 oktober 2015.

Ook interessant