toggle menu

Een basisinkomen voor iedereen? Vul de vragenlijst in!

Een basisinkomen voor iedereen? Vul de vragenlijst in!

Het concept 'basisinkomen' houdt in dat iedereen, werkend of niet-werkend, maandelijks een inkomen ontvangt van de overheid. Daarvoor hoeft geen tegenprestatie te worden geleverd. Wie naast dit inkomen wil bijverdienen, kan dat onbeperkt doen. Over die extra inkomsten betaal je (net als nu) belasting.

Het basisinkomen vervangt het ingewikkelde systeem van sociale uitkeringen, zoals bijstand en toeslagen, die alleen voor specifieke personen in specifieke situaties gelden. De bureaucratie wordt er dus mee ingeperkt. Het wordt bekostigd uit alle besparingen die daardoor ontstaan, eventueel gecombineerd met een beperkte belastingverhoging. Hoe kijk jij hier tegenaan, en (hoe) zou het jouw leven veranderen?

Laat jouw mening horen en vul de vragenlijst over het basisinkomen in!

Ook interessant