'Emancipatie vrouw minder snel dan mogelijk'

'Emancipatie vrouw minder snel dan mogelijk'

De verschillen tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt zijn in tien jaar afgenomen, maar minder snel dan door het emancipatiebeleid verwacht had mogen worden. Ze krijgen omgerekend per uur minder betaald dan mannen, zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in topposities en hebben relatief vaak een deeltijdbaan.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB) dat dinsdag is gepresenteerd. Ondertussen zijn vrouwen wel steeds vaker hoogopgeleid, tot een leeftijd van 45 jaar zelfs hoger dan mannen.

Een halve dag meer werken

De komst van kinderen blijkt niet meer zo vaak een reden minder uren te gaan werken of helemaal te stoppen. Vrouwelijke dertigers werken gemiddeld een halve dag per week meer dan eerdere generaties vrouwen in deze leeftijd. Als ze besluiten om niet te gaan werken, is dat nu eerder om gezondheidsredenen dan vanwege zorgtaken.

Met ruim 30 procent vrouwelijke topambtenaren, een groei van 2 procent, heeft de overheid haar streefcijfer bereikt en bij de honderd grootste bedrijven is inmiddels een op de vijf leden van de raden van bestuur of toezicht een vrouw. Dat is een flinke toename ten opzichte van eerdere jaren. In de non-profitsector, waar naar verhouding veel vrouwen werken, is hun aandeel in de top niet toegenomen (zorg en welzijn) of zelfs iets afgenomen (sociaal-economische sector en maatschappelijke organisaties).

Solliciteren naar hoge posities

Minister Jet Bussemaker, die over het onderwerp gaat, riep vrouwen een paar maanden geleden op te solliciteren naar hoge posities - ook in de politiek - en minder bescheiden te zijn. Ze vindt dat vrouwenemancipatie 'op een heleboel vlakken tergend langzaam' gaat.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant