toggle menu

Europees Parlement tegen tolwegen in Duitsland

Europees Parlement tegen tolwegen in Duitsland

Het Europees Parlement heeft zich woensdag met 510 tegen 126 stemmen tegen invoering van de Duitse wegentol gekeerd. 'De Europese Commissie moet de bezwaarprocedure tegen deze wet weer opstarten', vinden EU-parlementariërs Wim van de Camp en Jeroen Lenaers (CDA).

Volgens het parlement discrimineert de Duitse tol op basis van nationaliteit. Het plan voorziet in wegenvignetten voor de Autobahn die voor schone auto's goedkoper zijn dan voor vuilere. Duitse weggebruikers krijgen als compensatie korting op de wegenbelasting die hoger is naarmate een auto milieuvriendelijker is. 'Buitenlandse weggebruikers betalen dus de tekorten in de Duitse wegenbelasting', stelt Van de Camp.

'Voorkomen is beter dan genezen'

'We willen niet wachten tot een Europese rechter over een paar jaar de wet naar de prullenbak verwijst. Voorkomen is beter dan genezen', aldus de CDA' ers.

Negatieve gevolgen grensregio's

De parlementariërs vrezen ook negatieve gevolgen voor de grensregio's. 'Mensen verplaatsen zich daar intensief over de grens om te wonen en te werken. Het Duitse wetsvoorstel is strijdig met het idee van een Europese interne markt,' zegt Lenaers. Kleinere wegen in Duitsland blijven overigens buiten het systeem.

Tolplan

Brussel kondigde in september aan het tolplan voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. In november sloot EU-commissaris Violeta Bulc (Transport) ineens een akkoord met de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt en werd de procedure opgeschort. Toen EU-parlementariërs uit tien lidstaten daarover in februari opheldering vroegen, zei ze de definitieve wetsteksten af te wachten. Nederland en Oostenrijk hebben al aangekondigd juridische stappen te nemen als het plan doorgaat.

Bron: ANP

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant