toggle menu

Europese Commissie belooft meer openheid rond glyfosaat

Europese Commissie belooft meer openheid rond glyfosaat

Bij het bepalen of stoffen als de onkruidverdelger glyfosaat worden toegelaten, belooft de Europese Commissie in de toekomst opener te zijn over de wetenschappelijke studies waar zo'n besluit op is gebaseerd. De studies worden openbaar, en zo mogelijk ook de ruwe onderzoeksgegevens.

De kwaliteit en onafhankelijkheid van dergelijk onderzoek moeten buiten twijfel staan, komt in een voor volgend jaar aangekondigd wetsvoorstel te staan. De commissie reageert hiermee op het Europese burgerinitiatief waarin meer dan 1 miljoen Europeanen opriepen tot een verbod op glyfosaat en openbaarmaking van onderliggende wetenschappelijke rapporten bij het beoordelen van bestrijdingsmiddelen.

Ondanks protest vergunning vijf jaar verlengd

Ondanks alle protesten werd de Europese glyfosaatvergunning met vijf jaar verlengd, mede gebaseerd op het oordeel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat de stof niet kankerverwekkend is. EFSA was volgens tegenstanders niet kritisch genoeg geweest over onderzoek dat chemiereus Monsanto, fabrikant van het glyfosaathoudende middel Roundup, had aangeleverd of gemanipuleerd. Brussel zegt nu ook te gaan kijken naar verbetering van het bestuur van EFSA.

'Burgers moeten kunnen begrijpen hoe verstrekkende besluiten om bepaalde stoffen toe te staan of juist te verbieden, worden genomen', aldus de Europese Commissie. 'De besluitvorming op dit gebied moet transparanter worden', zegt vicevoorzitter Frans Timmermans.

Europarlementariërs van uiteenlopende politieke kleur kondigden dinsdag aan het verlengingsbesluit aan het Europees Hof van Justitie te willen voorleggen. De Europese Commissie zou namelijk met de verlenging haar wettelijke plicht verzaken om de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant