Europese Commissie wees burgerinitiatief 'Stop TTIP' onterecht af

Europese Commissie wees burgerinitiatief 'Stop TTIP' onterecht af

Het Europese burgerinitiatief 'Stop TTIP' is in 2014 ten onrechte afgewezen door de Europese Commissie. Dat oordeelde het Gerecht van de Europese Unie woensdag.

De commissie zei niet bevoegd te zijn om het burgerinitiatief te registreren. De rechters vinden dat besluit in strijd met democratische principes en hebben het nietig verklaard. 'Het zwengelt op rechtmatige wijze en tijdig een democratisch debat aan.' De commissie kan nog in beroep gaan.

'EU moet afzien van TTIP'

De initiatiefnemers wilden bereiken dat de EU-lidstaten het onderhandelingsmandaat over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS zouden wegnemen bij de Europese Commissie. Bovendien zou de EU af moeten zien van TTIP en het CETA-verdrag met Canada.

3,3 miljoen handtekeningen

In 23 lidstaten werden zo'n 3,3 miljoen handtekeningen opgehaald, waarvan 110.000 in Nederland. Daarmee kan de Europese Commissie worden verzocht een wetsvoorstel te maken. Die is overigens niet verplicht dat te doen.

'Goede dag voor de democratie'

'Vandaag is een goede dag voor de democratie', reageert Michael Efler van het burgercomité. De schade vanwege de 'willekeurige en politiek' verwerping is volgens hem onmeetbaar. Hij wil dat er voortaan veel sneller een rechterlijk oordeel ligt. 'De 3,3 miljoen EU-burgers verdienen op zijn minst een hoorzitting in het Europees Parlement.'

Inmiddels ligt TTIP in de ijskast. CETA is deels van kracht, maar moet voor volledige inwerkingtreding nog door de nationale parlementen.

Bron: ANP

Ook interessant