Financiële veranderingen per 1 juli

Financiële veranderingen per 1 juli

Op 1 juli gaan, zoals ieder jaar, nieuwe regels en wetten in die gevolgen kunnen hebben voor jouw financiën.

NU.nl heeft de belangrijkste veranderingen van dit jaar op een rij gezet. 

Huizenkopers

Voor huizenkopers gaan per 1 juli twee belangrijke wijzigingen in. In de eerste plaats mag het hypotheekbedrag van mensen die een Nationale Hypotheek Grantie (NHG) willen afsluiten niet hoger zijn dan 245.000 euro. Eerst was dit nog 265.000 euro. Daarnaast worden de hypotheeknormen strenger. Inkomens tot 28.000 euro kunnen 3 tot 6,5 procent minder lenen dan vorig jaar. Voor inkomens boven de 28.000 euro is dit 0,5 tot 3 procent minder. Ook het maximale bedrag voor hypotheken met rentes onder de 3,5 procent daalt verder.

Verbouwers

Voor het verbouwen en herstellen van woningen geldt nu nog een tijdelijke btw van 6 procent. Op 1 juli wordt dit weer verhoogd naar 21 procent. Ook als je een aanbetaling doet voor werkzaamheden op of na 1 juli, geldt het hogere btw-tarief. Het lage tarief blijft wel geldig voor het schilderen, stuken en isoleren van woningen die ouder zijn dan twee jaar.

Huurders

Mensen die een sociale huurwoning huren, kunnen vanaf 1 juli een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Inkomens tot en met 34.229 euro mogen een huurverhoging van maximaal 2,5 procent krijgen. Inkomens tot en met 43.786 krijgen een verhoging van maximaal 3 procent, en inkomens boven de 43.786 euro een verhoging van maximaal 5 procent. Woningcorporaties beslissen zelf of ze de maximale huurverhoging doorvoeren.

Kamerhuurders kunnen een huurverhoging van maximaal 2,5 procent krijgen. Voor vrijesectorwoningen geldt geen wettelijk percentage waar verhuurders zich aan moeten houden.

Zwartspaarders

Mensen die geld op een buitenlandse spaarrekening hebben staan en dit nog niet bij de fiscus gemeld hebben, kunnen dit het beste voor 1 juli doen. Voor 1 juli krijgen deze zwartspaarders een boete van 30 procent over de ontdoken belasting, daarna betalen zij een boete van 60 procent.

WW’ers

Mensen met een WW-uitkering mogen vanaf 1 juli 30 procent van hun bijverdiensten zelf houden. Dit geldt niet voor mensen die voor juli al een WW-uitkering ontvangen hebben.

Werknemers

Werknemers die na minimaal 24 maanden ontslagen worden of geen contractverlenging krijgen, hebben vanaf 1 juli recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werknemers. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tijd die iemand gewerkt heeft.

Verder stijgt het minimumloon met 6 euro per maand. Iedere werknemer die 23 jaar of ouder is en fulltime werkt heeft nu recht op minimaal 1507,80 bruto per maand. Ook het minimumjeugdloon stijgt iets: 15-jarigen krijgen vanaf juli 452,35 euro, 22-jarigen 1.281,65 euro.

AOW’ers

Ook AOW’ers gaan er iets op vooruit. Alleenstaanden ontvangen vanaf 1 juli netto 1.059,56 euro per maand, gehuwden en samenwonenden 730,18 euro. Ook gaat de Anw-uitkering voor nabestaanden omhoog.

Anw’ers

Vanaf 1 juli gaat de Anw-uitkering iets omlaag voor mensen die en Anw-uitkering hebben en een persoon van 21 jaar of ouder in huis hebben wonen. De gedachte hierachter is dat deze persoon kan delen in de kosten, waardoor de uitkering omlaag kan.

Bron: NU.nl

Ook interessant